O-STA

Možganska kap - z dostopnimi informacijami do večje ozaveščenosti

  • Organizacije bonikov opozarjajo na neenak dostop do informacij v mestih in na podeželju

  • Bayer pripravil spletno stran z informacijami za slovenske bolnike in svojce

Ljubljana, 29. oktober 2018 -- Ob svetovnem dnevu možganske kapi, ki ga vsako leto obeležujemo 29. oktobra, želimo opozoriti na problematiko bolnikov po možganski kapi, pa tudi na širše posledice te bolezni, ki prizadene tako bolnika kot njegove svojce in širšo družbo. Eden od izzivov spoprijemanja z možgansko kapjo je tudi slabša ozaveščenost in znanje v manjših in bolj oddaljenih krajih, opozarja prim. Tatjana Erjavec, dr. med. spec. internistka, in podpredsednica Združenja bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije.

Ker se tudi v Bayerju pridružujemo pobudi za večjo ozaveščenost in da se znanje o možganski kapi deli tudi v manjše kraje, smo pripravili spletno stran www.bayer.si/mozganskakap, kjer si lahko bolniki, svojci ali negovalci preberejo prispevke, v katerih opozarjamo na vzroke in prepoznavo možganske kapi, pa tudi o tem, kako živeti po kapi in kakšne spremembe lahko pričakujemo.

O družbi Bayer

Bayer je globalno podjetje s ključnimi kompetencami na Life Science področjih varovanja zdravja in kmetijstva. Namen Bayerjevih izdelkov in storitev je pomagati ljudem in izboljšati kakovost življenja. Skupina si hkrati prizadeva ustvariti vrednost z inovacijami, rastjo in visoko donosnostjo. Bayer je zavezan načelom trajnostnega razvoja ter ravna kot družbeno in etično odgovorna družba. V poslovnem letu 2017 je imela skupina Bayer okoli 99.800 zaposlenih in ustvarila prodajo v višini 35,0 milijard evrov. Kapitalski izdatki so znašali 2,4 milijarde evrov, stroški raziskav in razvoja pa 4,5 milijarde evrov. Za več informacij obiščite www.bayer.com.

L.SI.COM.10.2018.3043

Kontaktna oseba:

Katja Kresse, tel. 01 581 44 13

e-pošta: katja.kresse@bayer.com


Nataša Pečnik, tel. 01 581 44 64

e-pošta: natasa.pecnik@bayer.com

V prihodnost usmerjene izjave

To sporočilo za tisk lahko vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnost in temeljijo na trenutnih domnevah ter napovedih vodstva skupine Bayer oziroma njenih podskupin. Različna znana in neznana tveganja, negotovosti ter drugi dejavniki lahko pripeljejo do bistvenih razlik med tukaj podanimi napovedmi in dejanskimi rezultati, finančnim stanjem, razvojem ali uspešnostjo poslovanja družbe. Med te dejavnike sodijo dejavniki, omenjeni v javnih poročilih družbe Bayer, ki so dostopna na Bayerjevem spletnem mestu www.bayer.com. Družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za posodabljanje izjav, ki se nanašajo na prihodnost, ali njihovo prilagajanje prihodnjim dogodkom oziroma okoliščinam.