O-STA

Globalna raziskava poudarja željo bolnikov po boljših informacijah in pripravah pred diagnostičnimi postopki

· Raziskava je pokazala, da se vsak četrti bolnik pred preiskavo s slikovno diagnostiko ni počutil dovolj informiranega in da si 60 % bolnikov želi več informacij vnaprej

· Še vedno je zelo pomembna osebna komunikacija z zdravnikom, številni bolniki pa so izrazili tudi odprtost za elektronsko komunikacijo

· Rezultati so najavljeni ob svetovnem dnevu radiologije, da bi nadalje povečali razumevanje radiološke skupnosti za izkušnjo bolnikov pri slikovni diagnostiki


Berlin, 8. november, 2018 - Bayer je naznanil rezultate nove globalne raziskave o tem, kako se bolniki počutijo pred, med in po slikovni diagnostični preiskavi (magnetna resonanca - MR ali računalniška tomografija - CT) in kaj bi še lahko storili, da se njihova izkušnja izboljša. V raziskavi, ki je del pobude za boljše razumevanje in izpolnjevanje potreb bolnikov v radiologiji, je odgovarjalo 1085 bolnikov iz sedmih držav. Rezultate so prvič objavili ob svetovnem dnevu radiologije, ki se je v tem letu posvečal slikovni diagnostiki srca. Slikovna diagnostika srca predstavlja tretjino vseh preiskav slikovne diagnostike v svetu.

Ključna ugotovitev raziskave je potreba po boljših informacijah, pri čemer si 44 % bolnikov posebej želi več osebnega pogovora in 26 % bolnikov, ki si želijo več elektronske komunikacije. To je še posebej pomembno, saj vnaprejšnja informiranost bolnikov pred preiskavo s slikovno diagnostiko prispeva k boljši kakovosti slike in s tem pomaga pri diagnosticiranju, saj se bolniki med postopkom počutijo bolje pripravljeni in bolj sproščeni[1]. Poleg tega so bolniki, ki vnaprej prejmejo več informacij, med slikanjem manj tesnobni - čustvo, ki ga pa je v času slikanja med vprašanimi v raziskavi doživljalo več kot pol oseb (55 %)[2].

"Ti rezultati zagotavljajo dragocen vpogled v možnosti izboljšanja za izide bolnikov, tako v medicinskem kot v čustvenem oziru," je dejal dr. Raymond Y. Kwong, direktor oddelka za MRI srca in izredni profesor na Harvard Medical School v Bostonu, ZDA. "Za bolnika je razlaga slike zelo pomembna, zlasti, kadar obstaja sum na resno medicinsko stanje. Ugotovitve raziskave dopolnjujejo vse več informacij, ki nam bodo pomagale ustrezno pripraviti bolnike vnaprej, pred preiskavo, jih pomiriti in jim pomagati, da ravnajo v skladu z navodili, ki jih prejmejo med preiskavo, kar na koncu vodi k boljši sliki."

Več kot 80 % anketiranih je dejalo, da je med njihovo preiskavo najbolj pomembna kakovost posveta z zdravnikom, radiologom ali radiološkim inženirjem, kar dodatno poudarja pomen osebnega razgovora. Eden od anketiranih japonskih bolnikov je, denimo v raziskavi navedel "Pred preiskavo sem bil nekoliko tesnoben, a me je zdravnik z besedami uspel pomiriti in preiskavo zaključiti."

"V času, ko je do informacij možno dostopati kjerkoli in kadarkoli, morda ni presenetljivo, da želijo bolniki več informacij o svojih preiskavah s slikovno diagnostiko," je dejal dr. Thomas Balzer, Head Medical & Clinical Affairs Radiology, v Bayerju. "Ti rezultati kažejo na pomembno vlogo izobraževanja, da se bolnik počuti samozavestnega in pomirjenega pred, med in po preiskavi. Bayer je z namenom, da razširi znanje v korist vseh vpletenih, razvil podporne materiale za bolnike in radiologe."

Če vas zanimajo dodatne ugotovitve iz raziskave, obiščite spletno stran Bayer Radiology. Tam so na voljo tudi dodatne informacije o Bayerjevi zavezanosti mednarodnemu dnevu radiologije in letošnji temi slikovni diagnostiki srca.

O raziskavi

Letošnjo mednarodno raziskavo o radiologiji med bolniki je v Bayerjevem imenu zasnovala agencija Healthcare Research Worldwide (HRW). Preiskava je zajela 1.085 bolnikov iz ZDA, Brazilije, Francije, Italije, Nemčije, Japonske in Južne Koreje. K raziskavi so bili povabljeni bolniki, ki so v zadnjih 12 mesecih imeli CT ali MR preiskavo, ne glede na to, ali so prejeli kontrastno sredstvo ali ne.

O družbi Bayer

Bayer je globalno podjetje s ključnimi kompetencami na Life Science področjih varovanja zdravja in kmetijstva. Namen Bayerjevih izdelkov in storitev je pomagati ljudem in izboljšati kakovost življenja. Skupina si hkrati prizadeva ustvariti vrednost z inovacijami, rastjo in visoko donosnostjo. Bayer je zavezan načelom trajnostnega razvoja ter ravna kot družbeno in etično odgovorna družba. V poslovnem letu 2017 je imela skupina Bayer okoli 99.800 zaposlenih in ustvarila prodajo v višini 35,0 milijard evrov. Kapitalski izdatki so znašali 2,4 milijarde evrov, stroški raziskav in razvoja pa 4,5 milijarde evrov. Za več informacij obiščite www.bayer.com.

L.SI.COM.11.2018.3045

Kontaktna oseba:

Katja Kresse, tel. 01 581 44 13

e-pošta: katja.kresse@bayer.com

Nataša Pečnik, tel. 01 581 44 64

e-pošta: natasa.pecnik@bayer.com

V prihodnost usmerjene izjave

To sporočilo za tisk lahko vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnost in temeljijo na trenutnih domnevah ter napovedih vodstva skupine Bayer oziroma njenih podskupin. Različna znana in neznana tveganja, negotovosti ter drugi dejavniki lahko pripeljejo do bistvenih razlik med tukaj podanimi napovedmi in dejanskimi rezultati, finančnim stanjem, razvojem ali uspešnostjo poslovanja družbe. Med te dejavnike sodijo dejavniki, omenjeni v javnih poročilih družbe Bayer, ki so dostopna na Bayerjevem spletnem mestu www.bayer.com. Družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za posodabljanje izjav, ki se nanašajo na prihodnost, ali njihovo prilagajanje prihodnjim dogodkom oziroma okoliščinam.


[1] Törnqvist E, Månsson Å, Larsson E-M , Hallström I. Impact of extended written information on patient anxiety and image motion artifacts during magnetic resonance imaging. Acta Radiol. 2006; 5: 474-80.

[2] Grey SJ, Price G, Matthews A. Reduction of anxiety during MR imaging: a controlled trial. Magnetic Resonance Imaging. 2000;18(3): 351-355.