O-STA

LHB v prvih desetih mesecih presegla načrte

Frankfurt am Main, 18.11. - Nadzorni svet LHB Internationale Handelsbank AG iz Frankfurta je danes na svoji seji seji z zadovoljstvom pregledal rezultate poslovanja banke v tekočem letu. Le-ti so povsod krepko nad planom in kažejo v primerjavi z enakim obdobjem lani nadaljnji trend izboljševanja poslovanja banke. Dobiček banke pred davki je dosegel 4,5 milijona EUR, kar je skoraj milijon več kot v enakem obdobju lani. Bilančna vsota banke presega planirani obseg za skoraj 10 odstotkov, pri čemer LHB predvsem povečuje obseg poslovanja s podjetji, kot je zapisano v njeni srednjeročni strategiji. Kreditni portfelj banke se je v primerjavi s koncem preteklega leta povečal za 6 odstokov, pri čemer je obseg izdanih kreditov gospodarstvu porasel kar za 26 odstotkov ter tako za 11 odstotkov presegel planirani obseg.

Banka si je že v preteklem letu zastavila ambiciozen plan zmanjševanja stroškov, ki ga v tekočem letu dosledno izpolnjuje. Stroški so se v primerjavi s preteklim letom znižali za 15 odstotkov, kar je banka dosegla z reorganizacijo in zmanjševanjem števila zaposlenih, kakor tudi z racionalnejšo politiko materialnih stroškov.

Enako uspešno kot LHB, posluje tudi mreža kapitalskih naložb LHB banke na področju jugovzhodne Evrope. Le-to je pripomoglo, da je donosnost LHB banke po kapitalski metodi v prvih desetih mesecih tekočega leta presegla 11 odstotkov.

Nadzorni svet je poleg podatkov o tekočem poslovanju potrdil tudi plan banke za naslednje leto, kakor tudi srednjeročni plan za naslednje triletno obdobje. Bruto dobiček banke naj bi se v naslednjem letu povečal za 5 odstotkov, obseg bilančne vsote pa naj bi porasel za 14 odstotkov v primerjavi s planom za leto 2004.