O-STA

Odprte prijave na Evropski magistrski študij informacijskega modeliranja zgradb (BIM A+)

Študij BIM A+

Evropski magistrski študij informacijskega modeliranja zgradb z nazivom BIM A+ (angl. European Master in Building Information Modelling) je enoletni študij Erasmus+, ki ga Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (UL) izvaja skupaj z Univerzo v Minhu (Portugalska) in Politehniško Univerzo v Milanu (Italija). Študij BIM A+ je odziv na vse večje potrebe EU trga po storitvah BIM, ki predstavljajo prihodnost projektiranja in digitalizacije celotnega procesa graditve. Program BIM A+ je rezultat raziskovalnega, pedagoškega in strokovnega dela na področju BIM in digitalizacije.

Do 31. januarja se lahko bodoči študentje prijavijo tudi za štipendijo za šolnino, potovanje in bivanje v tujini, uraden vpis za akademsko leto 2019/2020 bo enak kot pri drugih II. stopenjskih programih UL.

BIM je prihodnost gradbeništva

Informacijsko modeliranje zgradb (BIM) predstavlja prihodnost projektiranja in digitalizacije procesa graditve (projektiranja, izvedbe in vzdrževanja). Zaradi številnih prednosti se v EU za večje gradbene razpise zahteva uporaba pristopa BIM. Študijski program BIM A+, ki nudi vrhunska znanja s področja sodobnega projektiranja, upravljanja projektnih informacij in načrtovalskih tehnologij ter napredne digitalizacije grajenega okolja, pa bo izobrazil najbolj usposobljene profile s področja BIM, kot so BIM manager na strani naročnika, projektanta ali izvajalca, BIM koordinator ali specialist za BIM.

Komu je študij namenjen in kako poteka?

Študij je namenjen inženirjem gradbeništva in arhitekture ter strojnim in elektroinženirjem, ki sodelujejo v procesu graditve. Z enoletnim strnjenim študijskim programom (60 ECTS) bodo pridobili naziv magister/magistra inženir(ka) informacijskega modeliranja zgradb. Študij je posebej zanimiv tudi za inženirje iz prakse, ki lahko pridobijo celovit nabor znanj o BIM in s tem prednost na svoji karierni poti v projektivi ali izvajalskem podjetju. Starostne omejitve za študij namreč ni. Podjetja lahko tudi sama financirajo študij svojim zaposlenim in si tako pridobijo pomembno konkurenčno prednost na trgu.

Posebnost študija je mednarodno sodelovanje, mobilnost, e-vsebine, strnjena izvedba in modularnost, ki omogoča tudi zaposlenim strokovnjakom, ki ne morejo biti dalj časa odsotni z dela, da se udeležijo izobraževanja samo določenih vsebin ter za to pridobijo ustrezna dokazila. Bodoči študenti imajo na voljo štiri steze mobilnosti. Če prvi semester opravijo v Ljubljani, lahko gredo v 2. semestru v Minho ali Milano, če pa začnejo v Minhu, lahko 2. semester opravijo v Ljubljani ali Milanu.

Bodočim študentom na voljo tudi štipendije

Študentje lahko zaprosijo tudi za štipendijo Erasmus+, vlogo zanjo pa morajo oddati do 31. januarja. Študij je možno opravljati tudi izredno (ob delu), pri čemer je mobilnost bolj fleksibilna in študentom ni treba drugega semestra opravljati v tujini, če jim čas oz. delovne obveznosti tega ne dopuščajo.

Koordinator študija na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo UL je doc. dr. Tomo Cerovšek, KGI, mednarodno priznan ter največkrat citiran slovenski avtor znanstvene objave o BIM, z bogatimi izkušnjami glede uporabe BIM v praksi. Dr. Cerovšek je član prestižne skupine kraljevega združenja RICS Certified BIM Managers in predavatelj BIM na UL FGG ter Dublin Institute of Technology (DIT).

Podrobnejše informacije o študiju in štipendiji najdete tukaj: https://bimaplus.org/

Predstavitveni video študijskega programa: https://bit.ly/2GZpzzU