O-STA

Ocena trajnostne naravnanosti podjetij - Carbon Disclosure Project

Organizacija CDP objavila nove ocene podjetij glede podnebja in voda:

Bayer še naprej med vodilnimi trajnostno naravnanimi podjetji na področju podnebja in voda

· Član uprave dr. Klusik: "Še naprej bomo skrbeli za doprinos k varovanju podnebja in vodnih virov."

· Številni vlagatelji uporabljajo ocene organizacije CDP za pomoč pri naložbenih odločitvah.


Leverkusen, januar 2019
- Priznana mednarodna neprofitna bonitetna organizacija CDP (Carbon Disclosure Project) je Bayer ponovno uvrstila med vodilna mednarodna podjetja glede trajnostnih strategij za podnebje in vodne vire. V primerjalni študiji okoli 2.400 podjetij iz vsega sveta se je organizacija CDP osredotočila na njihov strateški pristop k izzivom podnebnih sprememb in varovanju najbolj dragocenega naravnega vira - vode.

Bayerju je podelila vodilni status in najvišjo možno oceno "A" v kategorijah za varstvo podnebja in trajnostno upravljanje z vodo. Družba je tako v obeh kategorijah ponovno potrdila najvišje ocene iz preteklih let. CDP na teh dveh zelo pomembnih trajnostnih področjih zbira in ocenjuje najbolj celovito javno dostopno zbirko podatkov o podjetjih.

"Veseli smo, da nas je organizacija CDP ponovno prepoznala kot trajnostno naravnano podjetje," pravi dr. Hartmut Klusik, član uprave Bayer AG, odgovoren za človeške vire, tehnologijo in trajnost. "Podnebje in voda sta za nas dve ključni področji trajnostnega korporativnega upravljanja. Še naprej bomo skrbeli za doprinos k varovanju podnebja in vodnih virov, pa tudi k reševanju posledic podnebnih sprememb, ki vključujejo pomanjkanje vode v nekaterih delih sveta," dodaja.

Bayer si nenehno prizadeva znižati emisije toplogrednih plinov. Strategije vključujejo optimizacijo energetske učinkovitosti, procesne inovacije in vedno učinkovitejšo uporabo vode v lastnih proizvodnih postopkih. Podjetje Life Science prav tako spodbuja tudi varčno uporabo naravnih virov v celotni vrednostni verigi. Inovativne rešitve za kmetijstvo so le en primer. Med drugim skuša Bayer sistematično izkoristiti priložnosti digitalizacije, ki omogoča natančno izrabo virov za trajnostno kmetijstvo.

Neprofitna organizacija CDP poroča, da vsako leto oceni podatke o podnebju in vodi podjetij za več kot 650 institucionalnih vlagateljev, ki v sklad vložijo znatna sredstva v višini približno 87 milijard USD. Po mnenju CDP vlagatelji te informacije uporabijo za pomoč pri naložbenih odločitvah.

Dodatne informacije lahko najdete na www.cdp.net.

O podjetju Bayer

Bayer je globalno podjetje s ključnimi kompetencami na Life Science področjih varovanja zdravja in kmetijstva. Namen Bayerjevih izdelkov in storitev je pomagati ljudem in izboljšati kakovost življenja. Skupina si hkrati prizadeva ustvariti vrednost z inovacijami, rastjo in visoko donosnostjo. Bayer je zavezan načelom trajnostnega razvoja ter ravna kot družbeno in etično odgovorna družba. V poslovnem letu 2017 je imela skupina Bayer okoli 99.800 zaposlenih in ustvarila prodajo v višini 35 milijard evrov. Kapitalski izdatki so znašali 2,4 milijarde evrov, stroški raziskav in razvoja pa 4,5 milijarde evrov. Za več informacij obiščite www.bayer.com.

Kontaktna oseba:

Katja Kresse, telefon 01 581 44 13

E-pošta: katja.kresse@bayer.com 

Nataša Pečnik, telefon 01 581 44 64

E-pošta: natasa.pecnik@bayer.com 

Izjave, ki se nanašajo na prihodnost

To sporočilo za tisk lahko vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnost in temeljijo na trenutnih domnevah ter napovedih vodstva skupine Bayer oziroma njenih podskupin. Različna znana in neznana tveganja, negotovosti ter drugi dejavniki lahko pripeljejo do bistvenih razlik med tukaj podanimi napovedmi in dejanskimi rezultati, finančnim stanjem, razvojem ali uspešnostjo poslovanja družbe. Med te dejavnike sodijo dejavniki, omenjeni v javnih poročilih družbe Bayer, ki so dostopna na Bayerjevem spletnem mestu www.bayer.com. Družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za posodabljanje izjav, ki se nanašajo na prihodnost, ali njihovo prilagajanje prihodnjim dogodkom oziroma okoliščinam.