O-STA

SiDG znova vabi prostovoljce na akcijo sajenja dreves

Kočevje, 26. februar 2019 - V družbi Slovenski državni gozdovi, ki gospodari z gozdovi v lasti Republike Slovenije, bomo tudi letos organizirali vseslovensko prostovoljno akcijo sajenja mladih dreves z naslovom "Pomladimo gozdove 2019". Potekala bo v soboto 6. aprila od 9.00 ure dalje na petih lokacijah po državi. Prostovoljce vabimo, da se nam pridružijo v čim večjem številu in tako vsak po svojih močeh prispevajo k obnovi v ujmah poškodovanih gozdov.

Letošnja akcija bo potekala v Spodnjih Cvišlerjih pri Kočevju, Lovrencu na Pohorju, Ravniku pri Logatcu in dveh lokacijah pri Postojni - Ravbarkomandi in koči Mladika. Prostovoljci se nam lahko po želji pridružijo na kateri koli od naštetih lokacij, kjer jih bodo pričakali gozdarji in jim pojasnili, kako saditi. Na sajenje čaka preko 10.000 sadik drevesnih vrst smreke, macesna, bukve, lesnike, hruške in češnje.

Sadnja dreves je enostavno opravilo, primerno za vse generacije. Sodelovanje in podporo letošnji akciji so že napovedali na Zvezi tabornikov Slovenije, Združenju slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Zavodu za gozdove Slovenije in Zavodu RS za varstvo narave. Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec se nam bo 6. aprila pridružili na Pohorju. Saditi nam bodo pomagali tudi dijaki in učitelji mariborske in postojnske gozdarske srednje šole in skupina študentov gozdarstva. Na spletni strani www.sidg.si, kjer so na voljo vse informacije o akciji in lokacijah, zaradi lažje organizacije zbiramo tudi prijave. Za orodje morajo udeleženci poskrbeti sami.

Slovenske gozdove so v zadnjih petih letih prizadeli žledolom, namnožitev podlubnikov in dva vetroloma. Te naravne katastrofe so po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije v državnih in zasebnih gozdovih skupaj poškodovale preko 16 milijonov m3 dreves. Poškodovanih gozdov, ki jih bo potrebno v prihodnjih letih obnoviti, se je nabralo za skoraj 33.000 hektarjev. Po naravni poti se bo po ocenah Zavoda za gozdove Slovenije predvidoma obnovilo 95 % teh površin, obnova s sadnjo pa bo potrebna na okoli 1.700 hektarjih. Od žledoloma do danes je bilo posajenih okoli 600 hektarjev gozdov z okoli 1,5 milijona sadik gozdnega drevja. Obseg ukrepov obnove in nege poškodovanih gozdov se letno povečuje. V letu 2018 je bilo s sadnjo gozdnega drevja v državnih in zasebnih gozdovih skupaj obnovljenih skupaj 470 hektarjev, od tega 300 hektarjev gozdov, ki so bili poškodovani v naravnih ujmah. Skupaj je bilo samo v letu 2018 posajenih dobrih milijon sadik več kot 20 vrst gozdnega drevja.

Namen akcije obnove gozdov s sadnjo, ki jo organizira družba Slovenski državni gozdovi, je v prvi vrsti ozaveščati o pomenu gozdov in njihove ohranitve za naslednje generacije. Z akcijo želimo krepiti zavedanje, da smo za naravo odgovorni vsi in da ji lahko vsi tudi pomagamo.

Slovenski državni gozdovi, d.o.o.