O-STA

Nova finančna direktorica SiDG je Darja Derganc

Kočevje, 26. aprila 2019 - Nadzorni svet družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) je na seji dne 24. aprila 2019 sprejel sklep, da se za direktorico za področje financ, računovodstva in kontrolinga za mandatno obdobje petih let imenuje Darja Derganc. Nova finančna direktorica, ki bo družbo zastopala skupaj z glavnim direktorjem Zlatkom Fickom, bo mandat nastopila s 6. majem 2019.

Darja Derganc, univerzitetna diplomirana ekonomistka iz Novega mesta, ima 23 let izkušenj na vodstvenih delovnih mestih, predvsem s področja kontrolinga, računovodstva in financ, dvakrat pa je bila tudi začasna direktorica v proizvodnih podjetjih. Svojo poklicno pot je začela v novomeškem podjetju Novoteks Tkanina in jo kot vodja računovodske službe nadaljevala v Novolesu. Poklicna pot jo je nato pripeljala v podjetje Adria Dom iz Črnomlja, kjer je napredovala v direktorico sektorja ekonomike. Od lanskega leta je bila zaposlena kot izvršna direktorica za kontroling in finance v podjetju Elvez.

Darja Derganc je člane nadzornega sveta SiDG prepričala s svojo strokovnostjo, jasnostjo in odločnostjo.

Nadzorni svet SiDG je novo finančno direktorico imenoval potem, ko je Dejan Kaisersberger zaradi novih delovnih izzivov podal odpoved s funkcije direktorja za finance, računovodstvo in kontroling.

Mag. Valerija Štiblar,

predsednica nadzornega sveta

Slovenski državni gozdovi, d.o.o.