O-STA

Bayer zvišuje standarde transparentnosti, trajnostnosti in sodelovanja

Leverkusen, Ljubljana, 17. junij 2019 - Bayer zvišuje standarde transparentnosti, trajnostnosti in sodelovanja, kar odraža večjo odgovornost in potencial ob prevzemu vodilnega položaja v kmetijstvu. "Dobro napredujemo pri integraciji prevzete poljedelske poslovne dejavnosti, začenja se tudi implementacija vrste ukrepov za spodbujanje transparentnosti in trajnostnosti v našem celotnem poslovanju," je dejal Werner Baumann, predsednik uprave družbe Bayer AG. Ti ukrepi se nanašajo na vprašanja in pomisleke, naslovljene na Bayer o njegovi vlogi v kmetijstvu v letu po pripojitvi Monsanta. "Še naprej bomo zviševali svoje standarde, ker smo zavezani boljšemu življenju zdajšnje in prihodnjih generacij."

Bayer bo z inovacijami zmanjšal okoljski odtis svojega portfelja za kmetijstvo. Do leta 2030 bo podjetje s svojimi rešitvami zmanjšalo vplive na okolje za 30 odstotkov. To želi Bayer doseči z razvojem novih tehnologij, zmanjševanjem količine izdelkov za varstvo rastlin in natančnejšo uporabo le-teh. S tem bo prispeval k ponovni vzpostavitvi in ohranjanju biotske raznovrstnosti, boju proti podnebnim spremembam in najučinkovitejši rabi naravnih virov.

Podjetje bo ocenilo dosežen napredek s primerjanjem okoljskega količnika vpliva (EIQ) in trenutnih tržnih standardov. Količnik EIQ je v devetdesetih letih za primerjavo med količino in toksičnostjo sredstva uvedla ameriška univerza Cornell. Velja za smiselnejši merilni sistem kot samo količina. Bayer si bo še naprej prizadeval izboljšati količnik EIQ svojih izdelkov za varstvo rastlin in vlagal v vrhunske inovacije za semena in rastlinske sorte, digitalno kmetovanje, biološke rešitve ter nove izdelke z majhno vsebnostjo ostankov in manj pogosto uporabo. Poleg tega bo podjetje povabilo k sodelovanju svetovne strokovnjake in deležnike. V okviru Bayer Sustainability Council-a bodo kot podpora prizadevanjem celotne skupine Bayer.

Medtem ko bo glifosat še naprej imel pomembno vlogo v kmetijstvu in Bayerjevem portfelju, si bo podjetje prizadevalo zagotoviti večjo izbiro za pridelovalce. V naslednjem desetletju bo namenilo približno 5 milijard evrov za nove metode zatiranja plevela. S to naložbo v raziskave in razvoj želi Bayer izboljšati razumevanje mehanizmov odpornosti, odkriti in razviti nove načine delovanja, še naprej razvijati prilagojene rešitve integriranega zatiranja plevela ter z orodji digitalnega kmetovanja ponuditi natančnejša priporočila. Poleg tega bomo spodbujali partnerstva s strokovnjaki na področju uničevanja plevela iz vsega sveta in tako prispevali k razvoju prilagojenih rešitev za kmetovalce na lokalni ravni.

Transparentnost je temelj Bayerjeve dejavnosti. Leta 2017 Bayer na spletu objavlja vse svoje študije o varnosti na področju Crop Science. Objavil je že na stotine študij za skoraj 30 spojin, vključno z vsemi 107 študijami o glifosatu, ki so v lasti podjetja. V prihodnje bo podjetje izvajalo pilotni program, v okviru katerega bo povabilo znanstvenike, novinarje in predstavnike nevladnih organizacij k sodelovanju pri pripravi znanstvenih prispevkov za skorajšnji postopek ponovne registracije glifosata v EU, ki se bo začel v drugi polovici letošnjega leta.

Poleg tega bo podjetje dosledno uveljavljalo varnostne standarde za svoje izdelke, četudi so ti strožji od lokalnih predpisov. Z letom 2012 je Bayer prenehal prodajati vse izdelke, za katere je Svetovna zdravstvena organizacija določila, da sodijo v prvi razred akutne toksičnosti, ne glede na to, ali so dovoljeni na določenem trgu. Bayer bo prodajal samo tiste izdelke za varstvo rastlin, ki izpolnjujejo standarde varnosti tako na lokalnem trgu kot v večini držav, ki imajo dobro razvite programe za nadzorovanje teh izdelkov.

V prihajajočih mesecih bo podjetje pripravilo strategijo za sodelovanje z znanstveniki, novinarji, regulatornimi organi in politično sfero. Temeljila bo na transparentnosti, integriteti in spoštovanju.

Za več informacij obiščite www.bayer.com/commitments.

O družbi Bayer

Bayer je globalno podjetje s ključnimi kompetencami na Life Science področjih varovanja zdravja in prehrane. Namen Bayerjevih izdelkov in storitev je pomagati ljudem ter podpreti prizadevanja za premagovanje glavnih izzivov, ki izhajajo iz rasti in staranja svetovnega prebivalstva. Skupina si hkrati prizadeva povečati zaslužek in ustvariti vrednost z inovacijami in rastjo. Bayer je zavezan načelom trajnostnega razvoja, Bayerjeva blagovna znamka pa pomeni zaupanje, zanesljivost in kakovost po vsem svetu. V poslovnem letu 2018 je imela skupina Bayer okoli 117.000 zaposlenih in ustvarila prodajo v višini 39,6 milijarde evrov. Kapitalski izdatki so znašali 2,6 milijarde evrov, stroški raziskav in razvoja pa 5,2 milijarde evrov. Za več informacij obiščite www.bayer.com.

Kontaktna oseba:

Katja Kresse, tel. 01 5814 413

e-pošta: katja.kresse@bayer.com

tia (2019-0169)

V prihodnost usmerjene izjave

To sporočilo za tisk lahko vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnost in temeljijo na trenutnih domnevah ter napovedih vodstva skupine Bayer oziroma njenih podskupin. Različna znana in neznana tveganja, negotovosti ter drugi dejavniki lahko pripeljejo do bistvenih razlik med tukaj podanimi napovedmi in dejanskimi rezultati, finančnim stanjem, razvojem ali uspešnostjo poslovanja družbe. Med te dejavnike sodijo dejavniki, omenjeni v javnih poročilih družbe Bayer, ki so dostopna na Bayerjevem spletnem mestu www.bayer.com. Družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za posodabljanje izjav, ki se nanašajo na prihodnost, ali njihovo prilagajanje prihodnjim dogodkom oziroma okoliščinam.