O-STA

Perutnina Ptuj bo že petič razdelila dividende svojim delničarjem

Delničarji Perutnine Ptuj, ki se vsako leto že po tradiciji zberejo na rednih letnih skupščinah na ptujskem gradu, so danes potrdili razdelitev 582.299 milijonov tolarjev v preteklem poslovnem letu ustvarjenega dobička. Po plačilu davčnih obveznosti bodo delničarji za vsako delnico prejeli 52 tolarjev dobička, kar je ob dejstvu, da je Perutnina Ptuj v preteklem poslovnem letu tudi za investicije namenila kar 19 milijonov DEM in še 9,5 milijonov DEM za dokapitalizacijo in odkup večinskega lastniškega deleža v drugem največjem hrvaškem perutninskem podjetju, Pipo Čakovec, odraz dobrega gospodarjenja, tega danes osrednjega podjetja v Podravju.

Perutnina Ptuj, ki zaposluje 1192 ljudi, zanjo pa v hlevih na širšem območju Štajerske, Koroške in Prekmurja, vzreja piščance še več kot 200 zadružnikov, danes predstavlja najpomembnejši gospodarski steber v Podravju. Njena strateška usmeritev predstavlja specializacijo v vzrejo in predelavo perutninskega mesa in predvsem izdelkov na bazi perutninskega mesa. Tako je v minulem poslovnem letu na področju perutninske dejavnosti že izenačila količinsko prodajo deležev prodanega perutninskega mesa in izdelkov iz perutninskega mesa, ki predstavljata že 80 odstotkov dejavnosti družbe. Glede na večjo akumulativnost pri preskrbi z izdelki iz perutninskega mesa, za katere Perutnina Ptuj pobira najvišja priznanja tako na domačih kot mednarodnih ocenjevanjih, je vrednost prodaje izdelkov v preteklem letu bistveno presegla vrednost prodaje elementarnega perutninskega mesa. "Nadaljevanje tega trenda predstavlja ob internacionalizaciji družbe eno od strateških razvojnih usmeritev tudi v prihodnosti," je danes delničarjem Perutnine Ptuj na skupščini poudaril dr. Roman Glaser, predsednik uprave in generalni direktor družbe in dodal, da je glede na številne spremembe in pretrese, ki jih je v preteklem letu doživljala mesnopredelovalna branža tako v Evropi kot tudi v Sloveniji, ki je z njo vsaki dan ekonomsko bolj povezana in tudi odvisna, Perutnina Ptuj uspela obdržati svojo stabilnost. Uresničila je glavnino zastavljenih gospodarskih ciljev poslovanja v preteklem letu, nekatere pa je celo presegla. "Tako je danes Perutnina Ptuj najsodobneje opremljeno mesnopredelovalno podjetje perutninske branže v tem delu Evrope, sposobno na izzive naraščajoče konkurenčnosti in tudi prestrukturiranja in koncentracije na slovenskem trgu," je na skupščini dodal dr. Roman Glaser. Kot osrednji trenutni problem, s katerim se sooča Perutnina Ptuj, pa je predsednik uprave in generalni direktor izpostavil dodatne stroške za predelavo, skladiščenje in uničenje perno kostne moke, za katero je spremenjeni tehnološki način sicer odredila država, ki se po kratkem prehodnem obdobju povsem umika iz opcij, ki bi lahko predstavljale trajnejše rešitve in ki so običajne za razvitejše ekonomije v nekaterih evropskih državah.

Današnja skupščina delničarjev Perutnina Ptuj je po štirih letih delovanja, razrešila dosedanji nadzorni svet in imenovala novega. Zanj je sicer Perutninska zadruga Ptuj pripravila nasprotni predlog, saj je kot tretjinski delničar v šestčlanskem nadzornem svetu želela imeti dva predstavnika za zastopanje svojih interesov. Vendar pa je skupščina Perutnine Ptuj s 56,54 odstotki glasov potrdila predlog, po katerem lastniški kapital zastopajo trije člani nadzornega sveta, trije pa so iz vrst sodelavcev podjetja. Novi nadzorni svet tako sestavljajo Radovan Stonič, Simon Toplak, Ivan Zupanič, Sonja Žibrat, Drago Sok in Stanislav Kosi. Svojega predsednika bodo izvolili na prvi naslednji seji.