O-STA

Državno tekmovanje gozdnih delavcev

Gozdarji so se pomerili na 12. državnem tekmovanju gozdnih delavcev

POSTOJNA, 21. september 2019 - Na 12. državnem tekmovanju gozdnih delavcev, ki je včeraj potekalo v Postojni, se je najbolje odrezal Janez Meden, ki se je uvrstil pred Blažem Jurjavčičem in Matijo Oblakom. Med ekipami je bila najboljša ekipa Husqvarna, drugo mesto je zasedla ekipa Stihl team Slovenija, tretje pa Gozd Ljubljana. V ženski konkurenci je zmagala Ines Frančeškin, aktualna evropska podprvakinja, medtem ko je v kategoriji do 24 let največ točk zbral Domen Lahajnar.

Letošnje tekmovanje gozdnih delavcev je zaznamovala rekordna udeležba tekmovalcev. Tekmovanja najboljših gozdarjev se je udeležilo kar 70 tekmovalcev. Tekmovalnih ekip je bilo devet, in sicer so se pomerile ekipe Gozd Ljubljana, GG Bled, Gozdarstvo Mele, Husqvarna, Stihl Team Slovenija, GG Novo mesto, Lesoteka Gozdarstvo in SiDG. Tekmovale so tudi dijaški ekipi Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna in Srednje lesarske in gozdarske šole Maribor, ekipa študentov Biotehniške in štiri vabljene ekipe iz Avstrije, Hrvaške in Srbije. V različnih kategorijah se je pomerilo še sedem posameznic in posameznikov. Dvanajst tekmovalnih ekip in sedem posameznic ter posameznikov se je borilo za državni pokal, medalje in za mesto v skupini, ki bo Slovenijo naslednje leto zastopala na 34. svetovnem prvenstvu. Ekipe iz tujine so kot vabljene ekipe nastopile zunaj konkurence.

12. državno tekmovanje gozdnih delavcev v Postojni je potekalo pod častnim pokroviteljstvom ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandre Pivec, ki je izpostavila pomen varnega dela v gozdu: "Sečnja in spravilo lesa sta v samem vrhu najnevarnejših del, ki pri nas žal vsako leto zahtevata preveč poškodovanih in mrtvih lastnikov gozdov ter gozdnih delavcev. Skupaj si moramo zato prizadevati za izboljšanje pogojev dela v gozdni proizvodnji ter s tem tudi večji učinkovitosti gospodarjenja s slovenskimi gozdovi.

V sodelovanju z Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo Postojna (SGLŠ) je državno prvenstvo prvič organizirala družba Slovenski državni gozdovi (SiDG). "Organizacijo smo se odločili prevzeti iz enega ključnega razloga - da se ne bi prekinila dolgoletna tradicija državnega prvenstva najboljših gozdarjev-sekačev. In predvsem ker se zavedamo svoje odgovornosti do gozdarske panoge, da s takšnimi tekmovanji v prvi vrsti promoviramo profesionalno in varno delo v gozdovih," je povedal glavni direktor SiDG Zlatko Ficko. Izpostavil je še, da to tekmovanje ni samo priložnost za preverjanje strokovne usposobljenosti gozdarjev. "Vedno bolj pomembno vlogo ima tudi pri promociji gozdarstva in popularizaciji gozdarskega poklica v širši javnosti. Gozdarstvo je bilo in je pomembna gospodarska panoga, kot trajnostno naravnana dejavnost pa bi moralo imeti v prihodnosti še pomembnejšo vlogo."

"SGLŠ Postojna je počaščena, da ji je SIGD zaupal soorganizatorstvo tekme. SGLŠ je ponosna, da je bila večina tekmovalcev v Postojni na šolanju in so svoje tekmovalne izkušnje začeli pridobivati prav v času šolanja. Naša šola z rezultati tako dijakov kot učiteljev na evropskih in svetovnih tekmovanjih dokazuje, da sodi v sam vrh gozdarskih šol v Evropi.", je ponosno izjavila ravnateljica SGLŠ Postojna Cvetka Kernel.

Tekmovanje gozdnih delavcev ima pri nas in v svetu dolgo tradicijo, v podobni obliki, kakršno poznamo zdaj, pa ga organiziramo od leta 1970. Madžarska in Jugoslavija sta takrat prvič organizirali mednarodno tekmovanje, ki je preraslo v svetovno (naslednje leto bo 34. po vrsti), Slovenci pa smo začeli državna tekmovanja organizirati z osamosvojitvijo. Tako državna kot svetovna tekmovanja se organizirajo vsaki dve leti, in sicer izmenično. Prvo državno tekmovanje v samostojni državi je bilo ravno v Postojni leta 1998.

Tekmovalci in tekmovalke so se na tekmovanju gozdnih delavcev, ki je hkrati odskočna deska za nastop na svetovnem prvenstvu, pomerili v petih disciplinah, ki simulirajo delo v gozdu:

Ø menjava verige in obračanje meča

Ø natančni rez na podlagi

Ø kombinirani rez

Ø zasek in podžagovanje

Ø kleščenje.

Nagrade so dobili tako najboljše ekipe kot posamezniki. Najboljši je tisti tekmovalec, ki je zbral največ točk. Za ekipno zmago se šteje vsota točk vseh štirih tekmovalcev v ekipi. Tekmovalci so točke dobili za dosežen čas, za doseženo natančnost in kakovost opravljene preizkušnje. Za kršitev varnosti, pravil in za napake pri delu so dobili kazenske točke.

Letošnje 12. državno tekmovanje gozdnih delavcev v Postojni je bilo za nas posebno, saj je odprlo vrata tudi ženskam in posameznikom. Do zdaj so sekači, kot radi rečemo gozdnim delavcem, namreč tekmovali le ekipno, dekleta pa le na lokalnih tekmah. Res je, da nas je lani na svetovnem prvenstvu v olimpijskem Lillehammerju zastopala tudi zdaj že nekdanja dijakinja Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna, Ines Frančeškin (postala je podprvakinja), vendar na zadnji državni tekmi v Sloveniji (Kope 2017) pravilnik njenega nastopa še ni dopuščal. Naj omenimo, da iz Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna prihaja tudi letošnji zmagovalec Janez Meden, ki na tej šoli poučuje bodoče gozdarje in gozdarke.

Slovenski državni gozdovi Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna