O-STA

Poslovanje Skupine LHB v letu 2004

Frankfurt am Main, 17.2.2005

LHB Internationale Handelsbank AG iz Frankfurta, kakor tudi banke, ki pripadajo Skupini LHB in se konsolidirajo v Skupino NLB, so leto 2004 zaključile z uspešnimi poslovnimi rezultati.

Dobiček pred davki, ki ga je dosegla LHB AG, Frankfurt, se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 38 odstotkov in znaša po še nerevidiranih podatkih 5.4 mio EUR. Poleg povečanega obsega poslovanja je k temu pripomoglo tudi znižanje stroškov. Le-ti so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšali za skoraj 10 odstotkov. Dodatno je LHB v letu 2004 na novo oblikovala 1.7 mio EUR rezervacij.

Bilančna vsota banke je porasla za 100 mio EUR oz. 11 odstotkov in dosegla ob koncu leta blizu 1 milijarde EUR. Rast bilančne vsote je bila financirana preko povečanega obsega zbranih sredstev s strani komitentov, ki niso banke. Tako zbrana sredstva je banka namenila kreditiranju gospodarstva. Obseg kreditov, izdanih neposredno gospodarstvu predstavlja 85 odstotkov celotnega kreditnega portfelja banke.

Uspešne rezultate so v letu 2004 dosegale tudi banke, ki se uskupinjajo v Skupino LHB. Tako je LHB Banka Beograd preteklo leto zaključila z dobičkom pred davki v višini 3.5 mio EUR, LHB Banka Banja Luka 1.7 mio EUR, Tutunska banka a.d. iz Skopja pa 5.3 mio EUR. CBS Bank iz Sarajeva je poslovala z izgubo v višini 0.8 mio EUR.