O-STA

Ob svetovnem dnevu kontracepcije: Bayer razvil inovativno pripravo na svetovanje o kontracepciji

Kakšna kontracepcija je primerna zame?

Bayer razvil inovativno pripravo na svetovanje o kontracepciji

  • 60 % žensk želi vedeti več o svojih možnostih kontracepcije

  • Bayer v pomoč razvil kratek vprašalnik, dostopen prek aplikacije Shazam

  • Priprava bo olajšala pogovor z ginekologom o potrebah in možnostih pri kontracepciji

Ljubljana, september 2019 - Tri petine žensk si želi bolje spoznati različne kontracepcijske metode. Bayer je zato s pomočjo priljubljene aplikacije Shazam razvil inovativno orodje za razmislek o kontracepciji, ki lahko ženskam pomaga pri pripravi na pogovor že v čakalnici.

Kontracepcijske metode so razvrščene na podlagi petih vprašanj o življenjskem stilu in potrebah, uporabnica pa ima tudi možnost, da izve več o različnih metodah kontracepcije. Ob koncu vprašalnika uporabnica izbere tri metode, o katerih želi največ izvedeti od ginekologinje/ginekologa. Na področju kontracepcije obstaja veliko možnosti, zato bo aplikcija v pomoč tako ženskam kot njihovim ginekologinjam/ginekologom.

Ginekologinja Tinkara Srnovršnik, dr. med., spec. ginek. in porod., je ob uvedbi nove aplikacije dejala: "V Sloveniji je na voljo širok nabor kontracepcije, ker pa smo ginekologi pri svojem delu v ambulanti časovno omejeni, bo novo inovativno orodje s pregledom uporabnici najbližjih metod kontracepcije nedvomno dobrodošlo. Nova aplikacija, ki je na voljo, ima torej v današnji dobi informacijske tehnologije mesto pri osveščanju laične javnosti o različnih metodah kontracepcije in s tem preprečevanju nenačrtovane nosečnosti. Slednje je še posebej dragoceno pri mlajših, bolj ranljivih generacijah, ki jim raba mobilnih aplikacij sicer predstavlja del vsakdana."

Z odgovarjanjem na pet preprostih vprašanj se uporabnici prikažejo najbolj primerne metode kontracepcije. Aplikacija neodvisno primerja vse metode kontracepcije. Nobena možnost ni izključena in različnim potrebam daje enako težo. Na ta način lahko ženske ugotovijo svoje najljubše metode in se o njihovi ustreznosti pogovorijo z ginekologinjo/ginekologom.

Družba Bayer ne bo nikoli prejela nobenega osebnega podatka posameznih uporabnic Shazam.

O podjetju Bayer

Bayer je globalno podjetje s ključnimi kompetencami na Life Science področjih varovanja zdravja in prehrane. Namen Bayerjevih izdelkov in storitev je pomagati ljudem ter podpreti prizadevanja za premagovanje glavnih izzivov, ki izhajajo iz rasti in staranja svetovnega prebivalstva. Skupina si hkrati prizadeva povečati zaslužek in ustvariti vrednost z inovacijami in rastjo. Bayer je zavezan načelom trajnostnega razvoja, Bayerjeva blagovna znamka pa pomeni zaupanje, zanesljivost in kakovost po vsem svetu. V poslovnem letu 2018 je imela skupina Bayer okoli 117.000 zaposlenih in ustvarila prodajo v višini 39,6 milijarde evrov. Kapitalski izdatki so znašali 2,6 milijarde evrov, stroški raziskav in razvoja pa 5,2 milijarde evrov. Za več informacij obiščite www.bayer.com.

Kontaktna oseba:

Katja Kresse, telefon 01 581 44 13

E-pošta: katja.kresse@bayer.com

Nataša Pečnik, telefon 01 581 44 64

E-pošta: natasa.pecnik@bayer.com

Izjave, ki se nanašajo na prihodnost

To sporočilo za tisk lahko vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnost in temeljijo na trenutnih domnevah ter napovedih vodstva skupine Bayer oziroma njenih podskupin. Različna znana in neznana tveganja, negotovosti ter drugi dejavniki lahko pripeljejo do bistvenih razlik med tukaj podanimi napovedmi in dejanskimi rezultati, finančnim stanjem, razvojem ali uspešnostjo poslovanja družbe. Med te dejavnike sodijo dejavniki, omenjeni v javnih poročilih družbe Bayer, ki so dostopna na Bayerjevem spletnem mestu www.bayer.com. Družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za posodabljanje izjav, ki se nanašajo na prihodnost, ali njihovo prilagajanje prihodnjim dogodkom oziroma okoliščinam.