O-STA

2. MUVEx srečanje na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo na temo ogroženosti šolskih zgradb zaradi naravnih nesreč

Delavnica na temo ogroženosti šolskih zgradb zaradi naravnih nesreč bo potekala na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo UL.
Strokovnjaki na prvem MUVEx srečanju v Udinah 2018

Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (UL FGG) bo v torek, 29. 10., in sredo, 30. 10., potekala delavnica na temo ogroženosti šolskih zgradb zaradi naravnih nesreč, na kateri bodo predstavili različne strategije za oceno varnosti na izpostavljenih območjih. Delavnica bo potekala v sklopu drugega srečanja MUVEx (Meeting of UNESCO-VISUS Experts), ki ga gosti UNESCO Katedra za zmanjševanje tveganj ob vodnih ujmah Univerze v Ljubljani. MUVEx je mednarodno srečanje strokovnjakov iz različnih sektorjev, organizirano z namenom izvajanja in izboljšanja strategije VISUS (Visual Inspection for the definition of Safety Upgrading Strategies), ki jo v okviru svojega mandata spodbuja UNESCO. Metodologija VISUS pomaga odločevalcem na ministrstvih za izobraževanje, nacionalnih organih za upravljanje nesreč in drugih ustreznih institucijah, da prepoznajo tveganja in spoznajo načine, kako poiskati rešitve za zagotavljanje višje ravni varnosti, kar bi pripomoglo tudi k uresničevanju zastavljenih milenijskih razvojnih ciljev Združenih narodov.

Mednarodno srečanje strokovnjakov

Prvi dan srečanja MUVEx bo posvečen predstavitvi programa VISUS in razvoju tega področja v Sloveniji. Na srečanju bodo sodelovali predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za zunanje zadeve, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter predstavniki UNESCA iz različnih držav. Navzoče bo pozdravil dr. Stanislav Pejovnik, predsednik slovenske nacionalne komisije za UNESCO. V krogu strokovnjakov bo o metodologiji KRPAN (metodologija za oceno škod pri poplavah) in šolskih stavbah govoril mag. Andrej Vidmar z UL FGG, o metodologiji za oceno potresnih tveganj in ogroženosti šolskih zgradb pa prof. dr. Matjaž Dolšek, prav tako z UL FGG. Delavnica se bo drugi dan nadaljevala na Oddelku za okoljsko gradbeništvo UL FGG, kjer bodo v razpravi strokovnjaki iskali možnosti izboljšave metodologije in raziskali možnost pilotnega projekta UNESCO-VISUS v Sloveniji in na območju Balkana.

Zasnovanje metodologije VISUS

Metodologijo ocenjevanja varnosti šolskih zgradb je zasnoval in razvil laboratorij SPRINT na Univerzi v Vidmu. Vizualni pregled za opredelitev strategij nadgradnje varnosti šolskih zgradb predstavlja integriran okvir za podporo načrtovanju in sprejemanju ukrepov na področju varnosti pred naravnimi nesrečami. Glavni namen prvega srečanja MUVEx je bil razširiti in okrepiti mrežo strokovnjakov, preučiti metodologijo in zagotoviti njeno izvajanje. Ob koncu prvega srečanja so slavnostno podpisali tudi resolucijo za nadaljnje delovanje. Namen drugega srečanja pa je izvajanje in izboljšanje strategije VISUS.