O-STA

Podjetja Perutnine Ptuj na Hrvaškem od danes pod isto streho

Perutnina Ptuj se je kot večinski lastnik dveh doslej ločenih perutninarskih podjetij na Hrvaškem, odločila za njuno združitev in ga danes tudi formalno potrdila. Tako je komaj dobro polovico leta zatem, ko je Perutnina Ptuj pridobila večinski lastniški delež v drugem največjem perutninarskem podjetju na Hrvaškem, Pipo Čakovec, prav to podjetje že postalo nosilec vseh poslovnih aktivnosti Perutnine Ptuj na Hrvaškem.

"Združitev vseh poslovnih potencialov, ki jih imamo na Hrvaškem, je samo odraz naše odločenosti, da povsod, kjer razvijamo poslovne aktivnosti, poskrbimo za optimiranje poslovnih potencialov in s tem racionalno poslovanje. Dve ločeni organizaciji v eni državi, pri čemer se je ena ukvarjala izključno s prodajo in distribucijo, druga pa še z vzrejo, predelavo, razvojem in vsemi ostalimi potrebnimi poslovnimi funkcijami, sta z vidika racionalnega gospodarjenja preprosto preveč," je danes, po postopku fuzije Perutnine Zagreb d.d. in Perutnine Ptuj - Pipo d.o.o. Čakovec, dejal predsednik uprave in generalni direktor Perutnine Ptuj, dr. Roman Glaser.

Postopek združitve dveh samostojnih družb, od katerih je Perutnina Zagreb d.d. kot trgovska in distribucijska družba v večinski lasti Perutnine Ptuj, poslovala že od leta 1992, Perutnina Ptuj -Pipo d.o.o. Čakovec, pa z vsemi svojimi poslovnimi funkcijami, po dokapitalizaciji in odkupu večinskega lastniškega deleža s strani Perutnine Ptuj, od decembra lani, je bil samo vprašanje časa in organizacijski postopkov. Perutnina Zagreb, v kateri je zaposlenih nekaj več kot 80 sodelavcev, in v kateri je lastniški delež Perutnine Ptuj doslej bil tudi višji od 80 odstotkov, se je formalno priključila k Perutnini Ptuj - Pipo Čakovec, kjer je doslej delalo 213 sodelavcev. Združeno podjetje bo tako imelo okrog 300 zaposlenih. "Z združitvijo smo racionalizirali izvajanje poslovnih funkcij, vendar pa zaradi širitvenih načrtov in temeljitejšega obdelovanja trga, nihče od zaposlenih ne bo ostal brez dela. Celo več. Združeno Perutninino podjetje na Hrvaškem ima ambiciozne razvojne načrte tako za Hrvaško, kot tudi širše in zato bomo potrebovali tudi nove sodelavce. Perutnina Ptuj - Pipo d.o.o. Čakovec, si želi postati nosilec internacionalizacije Perutnine Ptuj na tržiščih, ki jih dobro poznamo in kjer lahko dosegamo tudi nekatere komparativne prednosti," je ob združitvi poudaril Krešimir Lovrenčič, predsednik uprave združenega podjetja.

Z združitvijo Perutnine Zagreb d.d. in Perutnine Ptuj - Pipo d.o.o Čakovec, pri čemer se je pravno formalno prva priključila drugi, je Perutnina Ptuj kot večinski lastnik dosegla koncentracijo svojih potencialov na Hrvaškem, hkrati pa poskrbela za povečanje ekonomskega obsega svojega poslovanja. Ker so to bistveno pomembnejše ekonomske kategorije od števila podjetij, tako v Čakovcu, kot v Ptuju, računajo na hitrejše utrjevanje drugega največjega perutninskega podjetja na Hrvaškem in večjo prodajo izdelkov z blagovno znamko Perutnine Ptuj, tako na hrvaškem trgu, kot tudi širše.

Perutnina Ptuj, je s priključitvijo Perutnine Zagreb k Pipu Čakovec, povečala svoj lastniški delež v tem svojem hčerinskem podjetju, iz dosedanjih 59,4 na 63,6 odstotkov. Tudi drugi, dosedanji delničarju Perutnine Zagreb d.d., so v združenem podjetju ohranili svoje lastniške deleže, ki bodo v prihodnosti ob večji varnosti, prinašali tudi ustrezni donos. Perutnina Zagreb je namreč doslej s svojim poslovanjem, ki je obsegalo prodajo pretežno Perutnininih izdelkov na Hrvaškem, prigospodarila vsako leto dobrega pol milijona DEM dobička.

Po konsolidaciji podjetij z večinskim lastniškim deležem Perutnine Ptuj, na Hrvaškem, se bo ob utrditvi položaja drugega največjega proizvajalca perutninskega mesa in izdelkov, V Čakovcu povečeval obseg proizvodnje po stopnji 8 odstotkov letno. Obseg proizvodnje v Perutnini Ptuj - Pipo Čakovec, se bo v naslednjem letu, od sedanjih 5000 ton, povečal na 7000 ton. Združeno podjetje bo tako v prvem letu skupnega poslovanja, ustvarilo 55 milijonov DEM prihodkov, tako od prodaje lastnih izdelkov, kot od prodaje izdelkov, ki jih bo še naprej uvažalo od matičnega podjetja, Perutnine Ptuj. Glede na sodobno tehnološko opremljenost in obvladovanje vseh poslovnih funkcij v Perutnini Ptuj - Pipo Čakovec, se bo lahko delež iz Slovenije izvoženih Perutnininih izdelkov hitro zmanjševal, saj jih bodo lahko po recepturah in standardih iz matičnega podjetja na Ptuju, proizvajali tudi v Čakovcu. Poslovne priložnosti in razvojne možnosti tako za količinsko povečevanje tržnega deleža, kot za razvoj in doseganje novih sinergijskih učinkov, katerih osnova je nastala z združitvijo obeh Perutnininih podjetij na Hrvaškem, so odlična priložnost za spodbujanje večje potrošnje perutninskega mesa in izdelkov, kot tistega segmenta prehrane, ki v svetu ni samo moderen, ampak tudi najbolj varen, zdrav in priljubljen pri vseh kategorijah potrošnikov.