O-STA

Ženske v Sloveniji

(7.3.2005)

Področje: Prebivalstvo

Ženske v Sloveniji: izbrani statistični podatki

Ob dnevu žena smo pripravili kratko predstavitev podatkov o ženskah v Sloveniji in kronologijo pridobivanja pravic in drugih pomembnih dogodkov v zgodovini žensk na Slovenskem.

Konec septembra 2004 je v Sloveniji živelo 1.020.432 žensk, to je dobrih 51 % celotnega prebivalstva. Vsaki 13. je bilo ime Marija in vsaka 173. se je pisala Novak.

Konec leta 2003 je bilo v Sloveniji 13.205 tujk, to je 1,3 % vseh prebivalk Slovenije; med njimi je bilo največ državljank Bosne in Hercegovine (5.166) in državljank Hrvaške (2.312). V istem letu se je k nam priselilo 3.050 žensk (32,9 % vseh priseljenih), med njimi 574 državljank Slovenije in 2.476 tujk. Med priseljenimi tujkami je bilo največ državljank Bosne in Hercegovine (19,8 %) in Makedonije (18,5 %). Priseljenka je bila v povprečju stara 32,9 let. V tujino se je odselilo 2.423 prebivalk Slovenije (41,3 % vseh odseljenih v letu). Med njimi je bilo 935 državljank Slovenije in 1.488 tujk. Med odseljenimi tujkami je bilo največ državljank Makedonije (27,6 %) in Hrvaške (20,8 %). Odseljena prebivalka je bila v povprečju stara 34,4 let.

Leta 2003 je bilo med novorojenčki v Sloveniji 8.391 živorojenih deklic; v istem letu pa je v Sloveniji umrlo 9.376 žensk. Umrle so bile stare v povprečju 77,2 leta, vsaka 4. je umrla zaradi bolezni srca (2.301), vsaka 25. pa zaradi raka na dojki (372). Samomor je bil vzrok smrti za 122 prebivalk. Po izračunih bodo deklice, rojene v obdobju 2000-2002, živele 80,7 leta.

Še pred tridesetimi leti je ženska v Sloveniji prvega otroka rodila v povprečni starosti 22,8 leta in imela v povprečju v rodni dobi 2,1 otroka, leta 2003 pa je bila ženska, ko je povila prvega otroka, stara v povprečju 27,3 leta in je imela v rodni dobi le 1,2 otroka. Leta 1974 se je v povprečju prvič poročila pri 22,7 letih. Trideset let pozneje pa je bila ob prvi poroki v povprečju za 4,8 leta starejša.

Po podatkih iz Popisa 2002 je bilo med ženskami, starimi 15 let ali več, 47,9 % žensk s srednjo izobrazbo in 13,3 % z višjo in visoko izobrazbo. V isti starostni skupini je bila polovica žensk aktivnih, od tega pa 85,2 % delovno aktivnih in 14,8 % brezposelnih. V šolskem letu 2003/2004 je bilo na dodiplomski in podiplomski študij vpisanih 59.367 žensk ali 56,9 % vseh vpisanih študentov, in vsaka druga se je vpisala na študij družbenih, poslovnih ved oz. prava. Leta 2003 je diplomiralo 8.494 žensk, to je 61 % vseh diplomantov, in dobili smo 152 doktoric znanosti, kar je bilo 41,4 % vseh, ki so leta 2003 doktorirali.

Med srednješolskimi učitelji je bilo leta 2002 64,4 % žensk, med višješolskimi in visokošolskimi predavatelji pa je bila le vsaka 3. ženska.

V letu 2002 je bila njena mesečno bruto plača (223.921 SIT) za 12.042 SIT nižja od povprečne mesečne bruto plače v Sloveniji.

Ob Popisu 2002 je bila dobra polovica žensk, starih 15 let ali več, poročenih, ena tretjina je bilo samskih, vsaka 8. je bila vdova in vsaka 20. je bila razvezana. 42.092 žensk je živelo v zunajzakonskih zvezah - med njimi 73,4 % samskih, 14,8 % razvezanih, 7,1 % ovdovelih in 4,7 % sicer še uradno poročenih. Med ženskami v tej starostni skupini je bilo 89.683 samohranilk.

Ob Popisu 2002 se je narodnostno opredelilo 91,5 % žensk in med njimi 93,3 % za Slovenke; tem so po deležu sledile ženske, ki so se opredelile kot Hrvatice in Srbkinje.

V gospodinjstvu (družini) se je v le enem pogovornem jeziku sporazumevalo 93,6 % žensk in od tega 98,5 % v slovenskem jeziku, 0,3 % v bosanskem in po 0,2 % v srbsko-hrvaškem ali srbskem. Le 4,2 % žensk v gospodinjstvu (družini) je uporabljalo dva pogovorna jezika. Po veroizpovedi se je v Popisu 2002 opredelilo 66,3 % žensk, od tega 92,2 % za katoliško, 3,2 % za pravoslavno in 3 % za islamsko veroizpoved. 15,2 % jih na vprašanje o veroizpovedi ni želelo odgovoriti.

59,9 % žensk v Sloveniji je ob Popisu 2002 stanovalo v samostojno stoječi hiši, ena tretjina pa v večstanovanjskih stavbah. Povprečna površina stanovanja, v katerem je živela ženska s člani družine ali gospodinjstva, je znašala 82 m2: v mestnih naseljih je ta površina znašala 75 m2, v nemestnih naseljih pa 89,5 m2. Skoraj 4 % stanovanj, v katerih so prebivale ženske, ni imelo kopalnice in stranišča na izpiranje. Manj kot odstotek žensk stanovalo v stanovanju brez kuhinje.

Na zadnjih državnozborskih volitvah je bilo izvoljenih 11 poslank; te zasedejo 12,2 % vseh poslanskih mest, v povprečju pa so stare 43,9 leta.

Kronologija pomembnejših dogodkov v zgodovini žensk na Slovenskem

Pripravil-a:

Apolonija Oblak Flander