O-STA

Sladkornim bolnikom na voljo tudi dve knjižici o diabetičnih boleznih oči

Ljubljana, 14. november 2019 - V Sloveniji je po oceni NIJZ okoli 130.000 oseb s sladkorno boleznijo. Med številnimi možnimi zapleti je tudi razvoj diabetične retinopatije ali poslabšanje vida zaradi sladkorne bolezni. Ta zaplet ogroža kar vsakega tretjega bolnika, zato je Bayer v podporo bolnikom s sladkorno boleznijo in njihovim svojcem izdal dve knjižici o presejanju diabetične retinopatije in diabetičnem makularnem edemu. Obe knjižici sta dostopni pri oftalmologih ali na spletnih straneh bayer.si/dr in bayer.si/dme.

Na pregled očesnega ozadja sladkorni bolnik vsaj enkrat letno

Diabetična retinopatija na začetku ne povzroča težav z vidom ali pa so neopazne in blage. Z napredovanjem bolezni pa diabetična retinopatija preide v diabetični makularni edem, ki lahko povzroči slepoto. Zato so redni presejalni pregledi ključni v obravnavi sladkorne bolezni oči.

Bayer želi s knjižicami ozavestiti sladkorne bolnike o vlogi rednih pregledov očesnega ozadja. Knjižici ponujata informacije o diabetični retinopatiji; tveganjih in simptomih diabetične retinopatije ter tudi uporabne napotke, npr. kdaj po diagnozi na očesni pregled in različna vprašanja, ki naj jih bolniki zastavijo osebnemu zdravniku, diabetologu in oftalmologu.

O diabetični očesni bolezni

Sladkorna bolezen ostaja eno najpomembnejših globalnih zdravstvenih vprašanj. Od leta 1980 se je število sladkornih bolnikov že štirikrat povečalo, na 415 milijonov odraslih.

Diabetična retinopatija - DR, najpogostejša oblika diabetične očesne bolezni, je zaplet zaradi visoke ravni glukoze v krvi, ki poškoduje krvne žile v očesnem ozadju.

Diabetični makularni edem je napredna oblika diabetične retinopatije, ki nastane, ko krvne žile prepuščajo tekočino v mrežnico, kar povzroča zamegljen vid. Če diabetične retinopatije ali diabetičnega makularnega edema ne diagnosticirajo in zdravijo, lahko bolnik oslepi.

Pri vseh sladkornih bolnikih z boleznijo tipa 1 ali 2 obstaja višje tveganje za nastanek očesnih bolezni, kar lahko preprečimo z nadzorom nad krvnim sladkorjem, zgodnjo diagnozo in ustreznim zdravljenjem sladkorne bolezni.

Diabetični makularni edem lahko povzroči temne lise v vidnem polju, zamegljen vid ali barve, ki so videti izprane oziroma zbledele. Tem težavam se lahko izognemo, če retinopatijo odkrijemo dovolj zgodaj.

Viri:

1. NIJZ: Zdravstveni statistični letopis Slovenije 2017; dostopno prek:

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/publikacije/letopisi/2017/2.4.4_sladkorna_bolezen_2017_koncna.pdf; zadnji dostop november 2019

2. IDF Diabetes Atlas, 2017. International Diabetes Federation. Available at: https://diabetesatlas.org/resources/2017-atlas.html. zadnji dostop november 2019.

3. WHO Global Report on Diabetes 2016. Dostopno prek: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204871/1/9789241565257_eng.pdf?ua=1. Zadnji dostop november 2019.

COR-EYL-SI-0006-1; 11.2019

O podjetju Bayer

Bayer je globalno podjetje s ključnimi kompetencami na Life Science področjih varovanja zdravja in prehrane. Namen Bayerjevih izdelkov in storitev je pomagati ljudem ter podpreti prizadevanja za premagovanje glavnih izzivov, ki izhajajo iz rasti in staranja svetovnega prebivalstva. Skupina si hkrati prizadeva povečati zaslužek in ustvariti vrednost z inovacijami in rastjo. Bayer je zavezan načelom trajnostnega razvoja, Bayerjeva blagovna znamka pa pomeni zaupanje, zanesljivost in kakovost po vsem svetu. V poslovnem letu 2018 je imela skupina Bayer okoli 117.000 zaposlenih in ustvarila prodajo v višini 39,6 milijarde evrov. Kapitalski izdatki so znašali 2,6 milijarde evrov, stroški raziskav in razvoja pa 5,2 milijarde evrov. Za več informacij obiščite www.bayer.com.


Kontaktna oseba
:

Katja Kresse, telefon 01 581 44 13
E-pošta: katja.kresse@bayer.com

Nataša Pečnik, telefon 01 581 44 64
E-pošta: natasa.pecnik@bayer.com

Izjave, ki se nanašajo na prihodnost

To sporočilo za tisk lahko vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnost in temeljijo na trenutnih domnevah ter napovedih vodstva skupine Bayer oziroma njenih podskupin. Različna znana in neznana tveganja, negotovosti ter drugi dejavniki lahko pripeljejo do bistvenih razlik med tukaj podanimi napovedmi in dejanskimi rezultati, finančnim stanjem, razvojem ali uspešnostjo poslovanja družbe. Med te dejavnike sodijo dejavniki, omenjeni v javnih poročilih družbe Bayer, ki so dostopna na Bayerjevem spletnem mestu www.bayer.com. Družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za posodabljanje izjav, ki se nanašajo na prihodnost, ali njihovo prilagajanje prihodnjim dogodkom oziroma okoliščinam.