O-STA

Indeksi cen inputov v kmetijstvu, januar 2005

(14.3.2005)

Področje: Kmetijstvo in ribištvo

1 Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, januar 2005

Agricultural input price indices, Slovenia, January 2005

Indeksi / Indices
I 05 O 2000I 05 XII 04I 05 I 04
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)129,8100,3100,8Goods and services currently consumed in agriculture (Input 1)
Semena in sadike154,298,8100,5Seeds and planting stock
Energija; maziva132,198,7118,9Energy; lubricants
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal150,3100,9109,7Fertilisers and soil improvers
Sredstva za varstvo rastlin112,7101,0100,4Plant protection products and pesticides
Veterinarske storitve142,0103,8103,8Veterinary expenses
Krmila116,6100,487,9Animal feedingstuffs
Vzdrževanje opreme129,9100,7103,8Maintenance of materials
Vzdrževanje zgradb127,8101,8106,4Maintenance of buildings
Drugi proizvodi in storitve163,1100,7103,2Other goods and services
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)136,4101,3111,0Goods and services contributing to agricultural investment (Input 2)
Oprema127,5101,8105,1Materials
Zgradbe156,3100,4123,6Buildings
SKUPAJ (INPUT 1 + INPUT 2)131,8100,7103,7TOTAL (INPUT 1 + INPUT 2)

DOSTOP DO PODATKOV:Podrobnejše mesečne in letne bazne indekse cen inputov v kmetijstvu objavljamo od leta 2000 dalje na spletni strani Statističnega urada RS v

podatkovni bazi SI-STAT.

KOMENTAR

Cene inputov v kmetijstvu so bile v januarju 2005 povprečno za 0,7 % višje kot v predhodnem mesecu (cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se zvišale povprečno za 0,3 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa povprečno za 1,3 %).V primerjavi s cenami v januarju 2004 pa so bile cene inputov v kmetijstvu v januarju 2005 višje povprečno za 3,7 % (cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu za 0,8 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa za 11,0 %).

Priponke: 15-PO-140-0503.doc

Pripravil-a: Helena Puc