O-STA

Mleko in mlečni izdelki, slovenija, januar 2005

(14.3.2005)

Področje: Kmetijstvo in ribištvo

1. Odkupljeno kravje mleko in izdelki, dobljeni iz tega mleka, Slovenija, januar 2005

Cows' milk collected and products obtained, Slovenia, January 2005

1000 tIndeksi / Indices
I 05I 05 XII 04I 05 I 04
Odkupljeno mlekoMilk collected
Kravje mleko s kmetijskih gospodarstev41,8102,898,7Cows'' milk from farms
povprečna vsebnost maščobe (%)4,3298,899,5fat content (%)
povprečna vsebnost beljakovin (%)3,4099,798,3protein content (%)
Dobljeni izdelkiProducts obtained
Konzumno mleko23,986,999,0Drinking milk
Smetana1,282,096,3Cream
Kislo mleko2,180,768,9Acidified milk
Zgoščeno mlekoz.208,8Concentrated milk
Mlečna smetana v prahu, polnomastno mleko v prahu in delno posneto mleko v prahuz89,5203,9Cream milk powder, whole milk powder, and partly skimmed-milk powder
Posneto mleko v prahuz271,041,1Skimmed-milk powder
Maslo skupaj - v ekvivalentu maslaz132,883,5Butter (total - in butter equivalent)
Sir, izdelan samo iz kravjega mleka1,993,390,4Cheese from cows'' milk only

zpodatek zaradi zaupnosti ni objavljen...ni podatka
zdata not published because of confidentiality...data not available

Podatki za januar bodo objavljeni tudi v podatkovni bazi SI-STAT, kjer si lahko sami oblikujete tabele po najrazličnejših kriterijih.

KOMENTARV januarju 2005 je bilo odkupljenega nekoliko več kravjega mleka kot v decembru 2004, hkrati pa vseeno nekoliko manj kot v januarju 2004. Vsebnost maščob in prav tako tudi beljakovin v letošnjem januarju je bila po visokih lanskih decembrskih vrednostih spet nekoliko nižja, nekoliko nižja pa je bila tudi od lanskih januarskih vrednosti.Začasni podatki kažejo, da se je med izdelki, dobljenimi iz kravjega mleka, v primerjavi z decembrom 2004 občutno zmanjšala predvsem količina konzumnega mleka, smetane, kislega mleka, mleka v prahu z višjo vsebnostjo maščob in tudi sira; povečala se je v tej primerjavi le količina posnetega mleka v prahu in masla. V primerjavi z januarjem 2004 pa so bile manjše predvsem količine posnetega mleka v prahu, masla, kislega mleka in sira. Količine zgoščenega mleka in mleka v prahu z višjo vsebnostjo maščob pa so se glede na januar 2004 podvojile.

Priponke: 15-PO-145-0503.doc

Pripravil-a: Aleš Stele