O-STA

Srečanje raziskovalcev analize omrežij NetSlo '20

V četrtek, 23. januarja 2020, bo na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani potekalo vsakoletno srečanje raziskovalcev NetSlo '20, na katerem bodo predstavili najodmevnejše raziskovalne dosežke s področja analize omrežij: avtomatska analiza razpoloženja in stališč na Twitterju, preučevanje funkcij možganskih omrežij, generiranje raziskovalnih domnev z odkrivanjem zakonitosti iz literature in vizualizacije večplastnih omrežij.

Na letošnjem srečanju se bodo zvrstila štiri predavanja raziskovalcev s Fakultete za družbene vede UL, Filozofske fakultete UL, z Medicinske fakultete UL in Inštituta Jožefa Stefana. Dotaknili se bodo razvoja orodij, metod in modelov ter prepletanja družbenih omrežij in omrežne nevroznanosti. Predstavili bodo tudi novoizdano knjigo pristopov in metod analize omrežij, razvitih v zadnjem desetletju. Srečanja se bo udeležilo okoli 60 raziskovalcev.

Merjenje razpoloženja na mrežah Twitterja

V predavanju bo Petra Kralj Novak z IJS predstavila splošno metodologijo za avtomatsko analizo razpoloženja in stališč ter rezultate njene uporabe na mrežah retweet na teme okolje, družbene naložbe in brexit. Iz relacij retweet med uporabniki zgradimo omrežja za različne teme in pogledamo, kako se razpoloženje in stališča razlikujejo med različnimi odkritimi skupnostmi.

Generiranje raziskovalnih domnev

Dimitar Hristovski in Andrej Kastrin z Medicinske fakultete UL bosta spregovorila o raziskovalnem področju odkrivanja zakonitosti iz literature. Področje generiranja raziskovalnih domnev na osnovi znanstvene literature je neločljivo povezano z metodologijo kompleksnih omrežij.

Predstavitev knjige o razvrščanju in bločnem modeliranju omrežij

Letošnje srečanje je tudi v znamenju izida knjige Advances in Network Clustering and Blockmodeling, ki zajema najnovejše pristope in metode analize omrežja, razvite v zadnjem desetletju. V knjigi so predstavljeni temelji za razumevanje struktur in procesov v omrežju, ki so bili razviti v različnih znanstvenih disciplinah (npr. v sociologiji, matematiki, fiziki in računalništvu). Poleg poglavij, ki sta ju napisala urednika Vladimir Batagelj in Anuška Ferligoj, knjiga vključuje še poglavja Lovra Šublja, Aleša Žiberne, Anje Žnidaršič in Marjana Cugmasa.