O-STA

nadzornik.si - novice ZNS

Stališče ZNS glede upravljanja nasprotja interesov glede direktnega prehoda člana iz organa nadzora v organ vodenja in veriženja funkcij
3.2.2020 - Strokovna stališča
Strokovni svet ZNS se je v soglasju z Upravnim odborom ZNS opredelil glede upravljanja nasprotij interesov pri prehodu člana iz organa nadzora v organ vodenja in veriženju funkcij. Mnenja smo, da je takšno imenovanje dopustno samo v izjemnih primerih, vsa nasprotja interesov udeleženih v vseh fazah kadrovskega postopka (morebitnem odpoklicu trenutne uprave in postopku imenovanja nove uprave) pa morajo biti ustrezno obvladovana ter razkrita.... VEČ

POVEZANE VSEBINE:
>>> Praktični vodnik po nasprotjih interesov

IZOBRAŽEVANJE ZA NADZORNIKE: 12. - 14. februar 2020
PROGRAM in PRIJAVA


Ugotovitve KPK v zadevi Uradni list
9.1.2020 - KPK
Komisija za preprečevanje korupcije na svojih spletnih straneh objavlja ugotovitve o konkretnem primeru, ki jih je senat komisije sprejel na seji dne 21. 11. 2019 in se nanašajo na kršitev integritete nekdanjega generalnega sekretarja politične stranke LMŠ.

Komisija je ugotovila, da je ravnanje tedanjega generalnega sekretarja politične stranke LMŠ, ko je na predsednico nadzornega sveta družbe Uradni list RS po telefonu, dne 21. 8. 2019 ob 11:26, vršil pritisk na način, da ji je naročil imenovanje določene osebe za direktorja Uradnega lista RS, želel izvedeti za časovnico kadrovskega postopka in kdaj bo seja nadzornega sveta ter zahteval poročanje o kadrovskem postopku pred komunikacijo s Slovenskim državnim holdingom, predstavlja kršitev integritete, kot jo opredeljuje 3. točka 4. člena ZIntPK. Zaključne ugotovitve so ob upoštevanju določb zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, dostopne v dokumentu.

POVEZANE VSEBINE:
>>> Kot nadzorniki imamo pravico varovati osebno integriteto

O razvoju korporativnega upravljanja v Sloveniji - kje smo in kje bi želeli biti?
17.12.2019 - Stroka

V torek, 17. decembra smo na tradicionalnem Srečanju certificiranih nadzornikov 2019, v strokovnem delu srečanja spregovorili o razvoju korporativnega upravljanja v Sloveniji - kje smo in kje bi želeli biti? Predstavljeni so bili trije vsebinski prispevki:

Vpliv lastniške strukture na uspešnost slovenskih podjetij, Ada Guštin Habuš, mag. posl. ved Razvoj normativno pravnega okvirja korporativnega upravljanja v Sloveniji,
mag. Irena Prijović
Upravljavec državnega premoženja - od AUKN do SDH, Vanessa Grmek

Na panelu smo soočili poglede o razvoju korporativnega upravljanja v Sloveniji, različnih in zanimivih sogovornikov:

Sašo Rink, direktor, Javni stanovanjski sklad MOL, Marjan Batagelj, predsednik UO, Postojnska jama d.d, Rajko Stanković, predsednik društva MDS, član NS, Unior d.d. in Žito d.o.o, dr. Bogomir Kovač, redni profesor, Ekonomska fakulteta (UL), Gabrijel Škof, predsednik uprave, Slovenski državni holding d.d.. Panel je povezovala Maja Derčar, novinarka RTV Slovenija.
... VEČ

Srečanje certificiranih nadzornikov 2019 - slavnostna podelitev Certifikatov ZNS
17.12.2019 - Certifikat ZNS
S Certifikatom ZNS, se v letu 2019 lahko pohvali 16 prejemnikov, ki so formalno usposobljenost za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta potrdili s certificiranjem znanj z opravljanjem izpita:

mag. Stojan Auer
Zoran Kačičnik
mag. Vlasta Nadler Maležič
Igor Banič
Boštjan Kovač
Anita Nikolić
dr. Zvone Čadež
mag. Matej Križaj
Daniel Tomljanović
Mart Dekleva
Polona Krpač Gornjak
Dušan Žužek
mag. Saša Fajmut
Boris Markočič
mag. Igor Hostnik mag. Karmela Miškić


Vsem novim prejemnikom Certifikata ZNS iskrene čestitke!

Register imetnikov Certifikata ZNS
Nacionalna baza certificiranih nadzornikov, ki so pridobili Certifikat ZNS - potrdilo za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in neizvršnega člana upravnega odbora.


Okrogla miza "Politični vplivi v postopkih kadrovanj v družbah v državni lasti"
11.12.2019 - KPK

Komisija za preprečevanje korupcije je 11. decembra, ob mednarodnem dnevu boja proti korupciji, gostila okroglo mizo na temo Politični vplivi v postopkih kadrovanj v družbah v državni lasti, kjer je sodeloval tudi Gorazd Podbevšek, predsednik Strokovnega sveta ZNS.

Govorci na okrogli mizi so pozvali k večji transparentnosti. "Danes imamo več razpršenih centrov odločanja, način odločanja pa je enak kot v preteklosti. Spremenila se je le senzibilnost družbe za takšna odločanje," je menil dr. Bogomir Kovač, redni profesor na ljubljanski Ekonomski fakulteti. Gorazd Podbevšek, pa je poudaril, da pasivna drža pri zaznavanju političnih pritiskov ni dobra: "Če bi se v vsaj 10 odstotkih primerov take pritiske prijavljalo, bi jih bilo veliko manj."
>>> VEČ

V razpravi so sodelovali: Dr. Bogomir Kovač, redni profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani,Goran Novković, izvršni direktor Kluba slovenskih podjetnikov, Gorazd Podbevšek, pravnik, specializiran za korporacijsko pravo in korporativno upravljanje, član Upravnega odbora in predsednik Strokovnega sveta pri Združenju nadzornikov Slovenije, Metod Dragonja, državni sekretar na Ministrstvu za finance in Boris Štefanec, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije. Posvet pa je vodila Katja Mihelič Sušnik, vodja Službe za nadzor in preiskave Komisije za preprečevanje korupcije.


POVEZANE VSEBINE:
>>> Protokol za ravnanje članov nadzornih svetov ob izvajanju političnih in drugih pritiskov ter neetičnem vplivanju na neodvisno odločanjeHiter odgovor na vaša vsakdanja praktična vprašanja iz področja delovanja nadzornih svetov, predstavlja učinkovito pomoč pri vašem delu. Za člane ZNS jih zagotavljamo brezplačno.

Vprašanja objavljamo v rubriki:
"Vprašali ste nas, mi vam odgovarjamo"

>>> VEČ

"Vprašali ste nas, mi vam odgovarjamo"
Hitri pravni nasveti za člane ZNS
januar 2020 - Pravni nasveti
Hiter odgovor na vaše vprašanje predstavlja učinkovito pomoč pri vašem delu. Vprašanje nam lahko posredujete na: info@zdruzenje-ns.si ali pokličete: 01 530 86 44. Odgovore na aktualna vprašanja objavljamo na spletni strani in so dostopni samo članom ZNS z uporabo gesla.

- Vpogled NS v dokumentacijo družbe
- Vmešavanje NS v delo uprave - preseganje pristojnosti
- Številčenje rednih in korespondenčnih sej
- Sklic in veljavnost seje NS - kršenje poslovnika NS

>>> VSI ODGOVORI