O-STA

Pospeševalnik večjezičnosti - projekt Erasmus+ za spodbujanje večjezičnosti otrok

"Pospeševalnik večjezičnosti" je jezikovni tečaj, s pomočjo katerega bodo otroci hitreje obvladali tuji jezik in postali bolj samozavestni pri učenju jezikov. Projekt temelji na spoznanju, da učenje modelnega jezika (v našem primeru esperanta, omejenega na 300 najbolj pogostih morfemov) zelo pozitivno vpliva na jezikovne veščine otrok in ima še dodatne pozitivne učinke. Študije so pokazale, da se učenci, ki so se eno leto učili modelni jezik esperanto, učenje naslednjega tujega jezika pospešijo za 30%. Modelni jeziki so namreč dosti enostavnejši, nimajo izjem in predstavljajo logični konstrukt, kar otrokom omogoča, da se z njim igrajo, saj hitro doumejo lingvistične principe, s katerimi lahko besede in stavke razstavljajo in sestavljajo. Na ta način pridobijo motivacijo za učenje jezikov ter občutek za jezik, ki jim pomaga tudi pri razvijanju in bogatenju maternega jezika.

Kaj je pospeševalnik večjezičnosti in komu je namenjen?

S pomočjo tečaja otroci na igriv način spoznavajo osnove analitičnega jezika in tako bolje razumejo, kako so jeziki organizirani. Otroci razumejo, da obstajajo različne besedne vrste, termini kot so ednina in množina, dva osnovna sklona (imenovalnik in tožilnik), mehanizmi za tvorjenje stavkov, naučijo pa se tudi sestavljati nove besede iz osnovnih korenov in obrazil. Na ta način otroci pridobivajo znanje o strukturi jezikov na splošno, razvijajo torej metalingvistično znanje.

Verjetno najbolj inovativna lastnost tečaja MLA je to, da ga lahko poučujejo učitelji jezikov, ki nimajo predhodnega znanja esperanta. Gradiva vsebujejo informacije, ki so za izvajanje tečaja potrebne in izkušenemu učitelju oziroma učiteljici zadostujejo, da se pripravi na ure in uči vzporedno z učenci.

Izvajanje tega tečaja na treh osnovnih šolah v treh državah Evropske unije je trajalo dve leti, sodelovalo je pet učiteljic, rezultati pa so bili zelo pozitivni in obetavni. Odgovori, ki smo jih prejeli od učencev, učiteljic in staršev so pokazali veliko navdušenje nad tečajem. Otroci so v tečaju (2 šolski uri na teden) zelo uživali, učiteljice pa so ocenile, da ni le zanimiv, temveč tudi koristen. Dva testa na koncu šolskega leta sta ocenila prepoznavanje osnovnih slovničnih pojmov v maternem jeziku ter metalingvistično znanje učencev. Teste so rešili učenci, ki so se udeležili tečaja MLA in kontrolna skupina enake velikosti. Otroci, ki so se udeležili tečaja so imeli precej boljše metalingvistično znanje od tistih, ki se tečaja niso udeležili.

MLA bo torej predstavljal koristen uvod v tuje jezike, pospešil bo učenje in hkrati izboljšal razumevanje strukture in slovnice maternih jezikov otrok. Študije, ki so jih izvedli med poučevanjem podobnih tečajev v devetdesetih letih so pokazale, da se učenje nadaljnjih tujih jezikov po učenju esperanta lahko pospeši za 25-30%. Razlika v znanju tujih jezikov med skupino otrok, ki se je učila esperanto in skupino otrok, ki se jezika ni učila, se je z leti še povečevala, kar kaže na to, da ima izvajanje tega programa dolgoročne prednosti.

https://lernu.net/instruado

Projekt se razvija s podporo programa Erasmus+.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.