O-STA

21. marca obeležujemo svetovni dan geodetov

Tehnološki razvoj ter vse večje povpraševanje po prostorskih informacijah in geolokacijskih storitvah krepita vlogo geodezije in geoinformatike v današnji družbi. Skoraj vsak od nas se že na vsakodnevni ravni srečuje z geodezijo in geoinformatiko - ste se ob uporabi spletnih zemljevidov in navigacijskih mobilnih rešitev vprašali, kdo zbira te podatke in razvija rešitve? Odgovor je na dlani.

Predvsem zaradi vse večjega pomena geodetov in geodetske stroke za delovanje družbe je bil leta 2018 na konferenci Svetovne banke Land and Poverty v Washingtonu 21. marec razglašen kot svetovni dan geodetov. Razglašen je bil na pobudo mednarodne zveze geodetov FIG (fran. Fédération Internationale des Géomètres), Evropskega sveta inženirjev geodezije CLGE (fran. Comité de Liaison des Géomètres Européens,) in ameriške zveze geodetov NSPS (angl. National Society of Professional Surveyors)

Mednarodna zveza geodetov FIG, katere začetki segajo v leto 1878, je s svojim delovanjem navzoča v kar 115 državah in ima pomembno vlogo pri razvoju stroke na globalni in lokalni ravni. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG) je njena dejavna akademska članica. Delo FIG je danes organizirano v več delovnih skupinah, ki lepo ilustrirajo, kako široko in zanimivo je področje geodezije in geoinformatike - od inženirske geodezije in referenčnih geodetskih sistemov, sodobnih letalskih in satelitskih tehnologij za množični zajem prostorskih podatkov, do geoinformatike, lokacijskih storitev, katastrov zemljišč z javno geodetsko službo, upravljanja nepremičnin in prostorskega razvoja.

UL FGG je edina visokošolska ustanova v Sloveniji, ki ponuja študijske programe za področje geodezije in geoinformatike. To so diplomski visokošolski študij (Tehnično upravljanje nepremičnin (VS)), diplomski univerzitetni študij (Geodezija in geoinformatika (UN)) ter magistrski študij (Geodezija in geoinformatika (MA)), na doktorskem študiju (Grajeno okolje) pa se lahko kandidati vključijo v družino raziskovalcev na področju geodezije in geoinformatike.

V okviru FIG deluje tudi mreža mladih geodetov - FIG Young Surveyors Network - zanimiv forum za mlade, ki delujejo na področju geodezije, geoinformatike in upravljanja nepremičnin.