O-STA

Gospodarsko razpoloženje strmo padlo

Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila v marcu 2020 za skoraj 9 odstotnih točk nižja kot v letošnjem februarju. Gospodarska klima je po tem padcu ponovno negativna, pred tem je bila nazadnje negativna avgusta 2014. Obenem je to drugi največji mesečni padec vrednosti po novembru 2008. K poslabšanju gospodarskega razpoloženja na mesečni ravni so prispevale vse dejavnosti razen gradbeništva. Tudi potrošniki so bili v mesecu marcu bolj pesimistični. Več na: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8736

Podjetja v predelovalnih dejavnostih so bila veliko bolj pesimistična glede pričakovane proizvodnje. V trgovini na drobno so podjetja postala bistveno bolj zaskrbljena glede njihovega poslovnega položaja v naslednjih 6 mesecih. V gradbeništvu manjši delež podjetij pričakuje povečanje naročil kot mesec pred tem, v storitvenih dejavnostih pa veliko večji delež podjetij pričakuje zmanjšanje povpraševanja v naslednjih 3 mesecih. Več na: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8735

V vseh dejavnostih so se poslabšala pričakovanja glede zaposlovanja, zvišal se je tudi delež potrošnikov, ki pričakujejo povečanje brezposelnosti v naslednjih 12 mesecih. Slovenski potrošniki so bili v marcu bolj pesimistični tudi glede gospodarskega stanja v Sloveniji v prihodnjih 12 mesecih. Več na: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8758

Danes je Evropska komisija objavila tudi podatke o poslovnih tendencah in mnenju potrošnikov za celotno Evropsko unijo in območje evra. V marcu 2020 se je vrednost kazalnika gospodarske klime (kazalnik ESI) močno znižala tudi v evrskem območju. Prav tako se je močno znižal kazalnik pričakovanega zaposlovanja.

V evrskem območju je bil to največji mesečni padec vrednosti gospodarske klime odkar spremljajo ta kazalnik (od leta 1985). K poslabšanju gospodarskega razpoloženja so prispevale vse poslovne dejavnosti kot tudi potrošniki. Padec je bil še posebej izrazit v storitvenih dejavnostih in v trgovini na drobno. Med največjimi evropskimi gospodarstvi se je kazalnik gospodarske klime znižal za 17,6 odstotne točke v Italiji, za 9,8 odstotne točke v Nemčiji, za 4,9 odstotne točke v Franciji, za 4,0 odstotne točke na Nizozemskem in za 3,4 odstotne točke v Španiji.

V večini držav so se podatki zbirali pred uvedbo strogih omejevalnih ukrepov, sprejetih za boj proti novemu koronavirusu. Več na: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/full_bcs_2020_03_en_1.pdf

Sporočilo Statističnega urada Republike Slovenije

Kljub temu, da večina zaposlenih na SURS ostaja doma, nadaljujemo z zbiranjem in objavljanjem podatkov, kolikor je to le mogoče. Z zavedanjem, da so to za marsikoga težki časi, vseeno pozivamo vse, da si vzamete nekaj trenutkov vašega časa za sodelovanje v naših raziskovanjih. Rezultati teh raziskovanj bodo med drugim pokazali tudi posledice novega koronavirusa na gospodarstvo in družbo v Sloveniji.