O-STA

Stališče ZNS o začasni odpovedi dela prejemkov članov nadzornih svetov in upravnih odborov ter zunanjih članov komisij teh organov v času epidemije COVID-19

Ljubljana, 16. april 2020 - Strokovni svet ZNS se je opredelil glede začasnega znižanja prejemkov članov nadzornih svetov in upravnih odborov ter članov komisij teh organov v času epidemije COVID-19. ZNS podpira pripravljenost članov nadzornih svetov in upravnih odborov za začasno znižanje plačil v družbah, ki jih bo prizadela epidemija COVID-19 in ukrepi proti njenemu širjenju. ZNS meni, da znižanje plačil zunanjim strokovnjakom, ki so člani komisij, ni neposredno povezano z znižanjem plačil članom nadzornih svetov oz. upravnih odborov ali drugimi ukrepi v družbah.

Začasna odpoved delu prejemkov članov nadzornih svetov in upravnih odborov

ZNS člane nadzornih svetov in upravnih odborov opozarja, da takšno znižanje prejemkov potrebno izpeljati na pravilen način, ki nima nepotrebnih negativnih posledic za družbe in člane nadzornih svetov oz. upravnih odborov. Glede na zakonske določbe, je edini način znižanja teh prejemkov z zakonitim skupščinskim sklepom. ZGD-1 namreč določa, da se prejemki članov nadzornega sveta določijo s statutom družbe ali skupščinskim sklepom. Do takega plačila ima član nadzornega pravico na podlagi samega sklepa, torej brez posebne pogodbe ali soglasja volj.

Znižanje njihovih prejemkov s podpisovanjem posamičnih izjav članov nadzornih svetov ali upravnih odborov o odpovedi dela plačila v času epidemije, ki jih je s priporočilom za državne družbe posredoval SDH ali takšna znižanja, ki so bila urejena s sklepom nadzornega sveta ali upravnega odbora za vse člane organa, je potrebno naknadno urediti še s sklepom skupščine, ko bo te možno izvesti.

V zvezi z odrekom dela plačila člana nadzornega sveta bodisi preko posamične izjave ali sklepa nadzornega sveta oz. upravnega odbora, obstajajo določene nejasnosti, ki izhajajo iz davčne obravnave, zato si na ZNS z drugimi aktivnostmi prizadevamo za ureditev tega področja. Če zadeve ne bo mogoče urediti drugače, bomo v naslednjem koraku pripravili predlog skupščinskih sklepov, s katerimi bodo lahko delničarji na prihodnji skupščini začasno znižali ta plačila od trenutka odpovedi s strani članov nadzornega sveta ali upravnega odbora.

Začasna odpoved delu prejemkov zunanjih članov komisij nadzornih svetov in upravnih odborov

ZNS meni, da znižanje plačil zunanjim strokovnjakom, ki so člani komisij, ni neposredno povezano z znižanjem plačil članom nadzornih svetov oz. upravnih odborov ali drugimi ukrepi v družbah. Podpisovanje izjav o začasni odpovedi prejemkov v času epidemija COVID-19 ima smisel le v primeru znižanja plačil članov organov nadzora, kjer odločitev sprejemajo skupščine katerih delovanje je trenutno oteženo in posledično zakasnjeno.

Čeprav je določilo plačila zunanjim članom komisij pristojnost nadzornega sveta oz. upravnega odbora in praviloma posebne pogodbe s strokovnjaki niso sklenjene, pa gre za soglasje volje med njimi in zunanjimi člani komisij. Zato je primerno, da se s temi dogovori o nameravanem znižanju tudi dogovorijo.

Morebitne že podpisane te izjave s strani zunanjih članov komisij nedvomno izkazujejo njihovo pripravljenost na znižanje. V tem primeru ZNS priporoča naj nadzorni sveti in upravni odbori sprejmejo ustrezne sklepe, kar lahko storijo tudi na dopisnih sejah. Sklepi naj bodo tudi časovno opredeljeni na enak način kot to velja za člane nadzornega sveta ali upravnega odbora, če ne opredeljujejo trajnega znižanja plačil. Na ta način bo zagotovil ustrezno pravno ureditev in obdavčitev prejemkov zunanjih članov komisij.

O Združenju nadzornikov Slovenije
Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) je strokovna, nepridobitna, prostovoljna in nevladna ter nepolitična organizacija, ki povezuje člane nadzornih svetov in upravnih odborov ter druge deležnike korporativnega upravljanja. Ima preko 700 članov in 18 korporativnih članov, ki so pravne osebe dolgoročno zainteresirane za razvoj korporativnega upravljanja pri nas. ZNS spremlja in razvija stroko in dobro prakso s področja korporativnega upravljanja in delovanja nadzornih svetov. Svoje člane spodbuja k pridobivanju novih znanj in jih izobražuje, usposablja za profesionalno opravljanje funkcije ter njihova znanja certificira. Interese svojih članov posreduje pristojnim državnim organom in strokovnim institucijam ter z njimi strokovno sodeluje. Od leta 2007 je ZNS član European Confederation of Directors' Associations (ecoDa) iz Bruslja. >>> VEČ

Obvestila ZNS, prejemajo vsi člani ZNS, ki so potrdili da ZNS lahko osebne podatke uporablja skladno s Politiko zasebnosti. Za spremembo vaših nastavitev se prijavite na vaše članske strani, če se želite odjaviti iz seznama prejemnikov obvestil pa na povezavo Odjava.