O-STA

Poročilo o napredku za doseganje cilje spolne raznolikosti iz pobude 40/33/2026 na dan 30.4.2020

Drage kolegice in kolegi,


Konec lanskega leta smo skupaj s podporniki javno predstavili našo pobudo za prostovoljno doseganje ciljne spolne raznolikosti v organih vodenja in nadzora s katero bi do leta 2026 v 57 državnih in borznih družbah dosegli 40 % zastopanost manj zastopanega spola v nadzornih svetih in njihovo 33 % zastopanost v nadzornih svetih in upravah skupaj.

Z osebnim pismom smo nadzorne svete predmetnih družb pozvali, da se do pobude 40/33/2026 opredelijo do konca marca in nam sporočijo ali bodo skladno s tem posodobili svoje politike raznolikosti. S pobudo 40/33/2026 smo v osebnem pismu seznanili tudi svete delavcev teh družb, ki so odgovorni za kadrovski proces pri imenovanju delavskih predstavnikov v teh organih in tudi njih pozvali k podpori predstavljeni pobudi.

Zaradi nekoliko drugačne letošnje pomladi in drugačnih prioritet za delo nadzornih svetov, smo na njihove odgovore počakali do konca aprila. Odgovorov je bilo malo, zato je moja ocena, da je bil odziv nadzornih svetov in svetov delavcev milo rečeno mlačen ali pomanjkljiv, njihovi odgovori pa mestoma nejasni. Predvsem kadar se izrekajo glede načelne podpore, medtem ko politike raznolikosti temu ne bodo prilagajali, saj verjamejo, da so njihova sprotna prizadevanja zadostna. Omeniti pa velja, da je nekaj družb, ki že danes ciljno spolno raznolikost dosegajo, ostaja pa izziv ohranjanja teh razmerij v prihodnjih letih in v novih mandatih.

V sodelovanju z Deloitte Slovenija smo se zavezali k obdobnemu spremljanju napredka na tem področju in predstavljanju nekakšnega semaforja (indeks manj zastopanega spola v upravah in nadzornih svetov), ki bi nas opozarjal kako se cilju približujemo ali oddaljujemo z vsakim kadrovanjem v uprave ali nadzorne svete teh družb. Pravo sezono menjav pričakujemo v poletnem času, ko bo izvedena večina skupščin, zato bo zagotovo bolj zanimivo poročilo, ki bo zajelo menjave v času do 30.8. Tokrat pa predstavljamo poročilo o napredku na dan 30.4.

Za popotnico današnjemu poročilu pa predstavljamo še primerjavo iz poročila European Board Diversity 2018-2019, ki kaže sliko raznolikosti evropskih upravnih odborov. Poročilo ugotavlja, da je bilo v 2019 izmed novoimenovanih v UO 33,5 % žensk, medtem ko je Francija z 42 % vodilna država glede zastopanosti žensk v upravnih odborih.

Še vedno je čas, da se v nadzornem svetu in svetu delavcev pobudi pridružite in nam pišete na info@zdruzenje-ns.si.

Z željo, da skupaj postanemo del napredka in sprememb, vas pozdravljam!

Irena