O-STA

100 milijonov evrov sindiciranega posojila za LHB

Danes, dne 5. julija 2005, je LHB Internationale Handelsbank AG v Frankfurtu podpisala pogodbo o najemu sindiciranega posojila v višini 100 milijonov evrov. Posojilo so organizirale tri nemške banke: DZ Bank AG, WGZ-Bank in HSH Nordbank AG, ki je prevzela tudi vlogo agenta. V mednarodnem konzorciju je sodelovalo 23 bank iz Nemčije, Avstrije, Švice, Velike Britanije, Danske, Luksemburga, Irske in Kitajske.

LHB je na mednarodnem trgu kapitala naletela na izjemen odziv, saj je bila začetna višina posojila skoraj podvojena. Banke so bile pripravljene ponuditi 112 in pol milijonov evrov, na koncu pa je bil dosežen dogovor o posojilu v višini 100 milijonov evrov, za obdobje treh let. To je drugo tovrstno posojilo, ki ga je LHB v zadnjih letih najela na mednarodnem trgu kapitala. Sredstva bodo namenjena financiranju komitentov LHB banke, predvsem gospodarskih družb, na trgih bivše Jugoslavije, hkrati pa se bo izboljšala ročnostna struktura sredstev banke.