O-STA

LHB Sporočilo za javnost

Redna letna Skupščina LHB

Predstavniki lastnikov so se danes v Frankfurtu zbrali na redni letni skupščini LHB Internationale Handelsbank AG. Prisotno je bilo 91,84 odstotka kapitala banke oziroma sledeči delničarji: Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana (56,01%), Maksima Holding d.d., Ljubljana (21,31%), SCT d.d., Ljubljana (9,76%) in Zagrebačka banka d.d., Zagreb (4,76%). Seznanili so se z letnim poročilom in koncernskim poročilom LHB za preteklo poslovno leto.

Predsednik Uprave LHB, Boris Zakrajšek, je v svojem nagovoru lastnikom izrazil zadovoljstvo nad poslovanjem banke v preteklem letu. Bilančna vsota banke je porasla za 13 odstotkov oziroma 106 milijonov evrov. Še posebej je opazna rast kreditnega portfelja, saj je obseg kreditov, izdanih neposredno gospodarstvu, v primerjavi z letom 2003 porasel kar za 52 odstotkov. Spremembe v bilančni strukturi so pripomogle k povečanemu obsegu obrestnih prihodkov za 4 odstotke v primerjavi z letom 2003. LHB je bila uspešna tudi pri zmanjševanju stroškov, le-ti so se v primerjavi z letom poprej zmanjšali za 10 odstotkov. Banka je tako ob koncu leta izkazala dobiček iz rednega poslovanja v višini 3 milijone evrov.

Tudi poslovanje LHB banke v prvi polovici letošnjega leta je uspešno. Bilančna vsota je porasla za dodatnih 5 odstotkov in dosegla 1 milijardo in 50 milijonov evrov. Glavni razlog je rast kreditnega portfelja podjetij, le-ta je porasel za 6 odstotkov. Dobiček banke pred rezervacijami in davki znaša 4.4 milijone evrov in je v primerjavi z enakim obdobjem v preteklem letu višji za 72 odstotkov. LHB tudi v letošnjem letu nadaljuje z zniževanjem stroškov. Le-ti so od enakega obdobja v preteklem letu manjši za dodatnih 6 odstotkov. Boris Zakrajšek je delničarje LHB seznanil tudi o uspešnem nastopu LHB na mednarodnem trgu kapitala. LHB je na trg stopila s povpraševanjem po refinanciranju v višini 60 milijonov evrov, ponujen pa ji je bil dvakrat višji znesek. S konzorcijem 23 mednarodnih bank je LHB pred dnevi podpisala pogodbo o triletnem sindiciranem posojilu v višini 100 milijonov evrov.

Delničarji so se odločili, da bodo dobiček v višini 2.1 milijona evrov prerazporedili v rezerve banke. Potrdili so spremembe Statuta LHB, po katerih bo Nadzorni svet LHB v bodoče sestavljalo le še šest članov (do sedaj devet). Skladno z nemško zakonodajo bosta dva člana predstavljala zaposlene v LHB (Martina Bensch-Müller in Vladimir Jukić), za ostale člane pa so bili imenovani: Igor Bavčar (predsednik Uprave Istrabenz d.d., Koper), Alojz Jamnik (direktor pri NLB), Pierre van Keirsbilck (član Uprave NLB), in Marjan Kramar (predsednik Uprave NLB).

Skupščina je podelila razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2004, revizijo poslovanja tekočega letu pa bo opravila revizijska hiša PricewaterhouseCoopers Deutsche Revision AG.

Frankfurt na Majni,

11.07.2005