O-STA

4PDIH v okviru iniciative "Grow with Google" podeljuje 200 brezplačnih licenc za izobraževanja s področja IKT

4PDIH v okviru iniciative "Grow with Google" podeljuje 200 brezplačnih licenc za izobraževanja s področja IKT

Zaradi velikega napredka na področju digitalizacije se je marsikaj spremenilo - poslovanje podjetij, komunikacija in povezovanje med ljudmi ... Vse bolj napredne digitalne tehnologije zahtevajo ustrezna znanja in spretnosti za boljšo zaposljivost oz. večjo uspešnost na delovnem mestu, zato je za uspešno digitalno preobrazbo oblikovanje novih digitalnih veščin izrednega pomena.

Tega se zavedamo tudi v 4PDIHu, kjer smo združili moči z iniciativo Grow with Google in se povezali v partnerstvo za izvajanje programa Google Coursera, kjer imamo na voljo 200 brezplačnih licenc za spletna izobraževanja s področja IKT.

Komu so izobraževanja namenjena?

Spletna izobraževanja s področja IKT so namenjena dvigu digitalnih kompetenc mladih, ki končujejo študij in šele vstopajo na trg dela ali pa so že aktivni iskalci zaposlitve. Prav tako učiteljev in vseh izobraževalcev v OŠ, SŠ, ki bodo z novimi znanji obogatili učni proces, ter zaposlenih na občinah (v lokalni javni upravi), ki jim bodo pridobljena znanja pomagala k še večji učinkovitosti pri delu.

Kaj vse nudijo spletna izobraževanja?

Udeleženci lahko izbirajo med štirimi tečaji, za katera niso potrebna nobena predhodna znanja. To so: Google IT support, Google Data Analytics, Google Project Management in Google UX Design.

Spletna izobraževanja nudijo:

· nova, zelo iskana digitalna IKT znanja za boljši karierni razvoj,

· interaktivno učno izkušnjo prek globalno uspešnega portala Coursera,

· strokovno in ažurno podajanje znanja - usposabljanja izvajajo strokovnjaki iz podjetja Google,

· prilagojeno delo po lastni hitrosti in obsegu,

· mednarodno priznano certificiranje za vsako zaključeno usposabljanje.

Na voljo 200 brezplačnih licenc za izobraževanja

Vsi, ki želijo svoje znanje s področja IKT dvignili nivo višje, imajo možnost, da se izobraževanj udeležijo brezplačno. 4PDIH bo namreč v sodelovanju z iniciativo Grow with Google podelil kar 200 brezplačnih licenc. Licence so veljavne le do konca leta 2021, zato je smiselno usposabljanja začeti čim prej.

Če bi želeli okrepiti svoje digitalno znanje in veščine, se za več informacij in brezplačno licenco obrnete na tjasa.sobocan@ltfe.org.

Vir fotografije: https://grow.google/intl/ssa/google-certificates