O-STA

Zaposleni na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo s čistilno akcijo obeležili svetovni dan Zemlje

Danes ob svetovnem dnevu Zemlje, ki ga vsako leto obeležujemo 22. aprila, so se tudi zaposleni na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo odločili, da prispevajo svoj delček v mozaik ozaveščanja o skrbi za okolje. Po ocenah SURS v Sloveniji namreč letno proizvedemo čez 8 milijonov ton vseh odpadkov, njihova količina pa iz leta v leto vztrajno narašča. Kljub vse večjemu ozaveščanju o problematiki, pa se jih še vedno vse preveč znajde na nepravih mestih.

Pobuda za čistilno akcijo je prišla z Oddelka za okoljsko gradbeništvo, izvedli pa so jo v prilagojeni obliki, ki jo dopuščajo trenutne razmere. Preden so zjutraj sedli za računalnik, so zaposleni zavihali rokave in pobrali smeti v okolici Hajdrihove 28, kjer je lociran Oddelek za okoljsko gradbeništvo. Med čiščenjem so naleteli tudi na neprijetno presenečenje - divje odlagališče skoraj v centru Ljubljane. V relativno kratkem času čistilne akcije so tako nabrali (na žalost) kar veliko odpadkov.

Namestnica predstojnika Oddelka za okoljsko gradbeništvo izr. prof. dr. Nataša Atanasova je ob tem povedala: "Okoljski problemi nas zelo skrbijo, zlasti takšni, ki se tičejo voda. V zadnjem času opažamo več smeti in tudi divjih odlagališč, te smeti pa slej ko prej končajo tudi v vodi. Zato želimo z našo akcijo opozoriti na ta problem. Opažamo namreč veliko okoljskih problemov, ki se ne rešujejo na dovolj učinkovit način." Dodala je še, da se lahko mladi, ki jih veselijo inženirski pristopi k reševanju tovrstnih problemov, vpišejo na študij Vodarstva in okoljskega inženirstva, ki ga lahko študirajo na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani.