O-STA

Seja nadzornega sveta LHB banke

Uprava LHB Internationale Handelsbank AG obvešča, da bo jutri, 13. oktobra 2005, v Frankfurtu potekala seja Nadzornega sveta banke. Na dnevnem redu redne seje je predlog poslovnega in finančnega plana LHB banke za leto 2006 kot tudi za obdobje do 2008, poročilo o delu notranje revizije v zadnjem letu in poročilo o poslovanju LHB banke in Skupine LHB za obdobje prvih devetih mesecev 2005.

Frankfurt am Main, 12. oktober 2005