O-STA

ARC Banke Slovenije izdal novo publikacijo Napovedi

Obveščamo Vas, da je izšla nova publikacija Analitsko raziskovalnega centra Banke Slovenije Napovedi (za leto 2001/02).


Napovedi (Povzetek)

Mednarodno okolje je pod vplivom dveh procesov: upočasnitve gospodarske aktivnosti in umiritve inflacijskih pritiskov. Naftni šok je najverjetneje zaključen in inflacijski pritiski v tujini popuščajo. Večina tujih centralnih bank je že pričela prilagajati obrestne mere navzdol.

Predvidevamo, da bo rast gospodarske aktivnosti za letošnje leto približno 3,5%. Upočasnitev domače gospodarske aktivnosti je posledica manjšega tujega povpraševanja, nadaljnjega skromnega trošenja gospodinjstev in upočasnjenega investicijskega ciklusa. Povečana potrošnja je načrtovana v javnem sektorju.

Pričakujemo lahko, da bo primanjkljaj v tekočem računu plačilne bilance okoli 2,5% BDP. Zunanje ravnotežje se bo še dodatno izboljšalo, ne glede na manjše tuje povpraševanje. K zmanjšanju primanjkljaja v tekočem računu bo prispevalo skromno domače trošenje in predvsem boljši pogoji menjave.

Kljub trenutni visoki inflaciji so inflacijski izgledi bolj optimistični - okoli 6% ob koncu leta - vendar pa ugodni cenovni trendi iz tujine ne bodo prišli do izraza, če tako rast plač kot tudi rast nadzorovanih cen ne bosta zmerni in ustrezno podprti s tečajno politiko.

Predvidena realna gibanja se bodo odrazila tudi v potrebah gospodarstva, gospodinjstev in države pri financiranju in varčevanju in se preko ponudbe denarja in kreditov odrazila tudi na bilanci bančnega sistema. Ocenjujemo, da bo povpraševanje gospodinjstev po kreditih skromno, umirjalo se bo tudi povpraševanje podjetij po kreditih.

Rast plač in kapitalski prilivi so v tem trenutku ključnega pomena za makroekonomsko stabilnost in za uresničitev projekcij in lahko bistveno vplivajo na denarno politiko Banke Slovenije.


Celotna verzija: http://www.bsi.si/html/arc/napovedi/april01/index.html


Analitsko raziskovalni center Banke Slovenije objavlja štiri zbirke publikacij. Denarni pregled je namenjen pregledu tekočih ekonomskih gibanj, medtem ko v Napovedih predstavljamo oris predvidenih makroekonomskih dogajanj in projekcije kazalcev za prihodnji dve leti. V Delovnih gradivih so objavljeni rezultati krajših analiz, prispevki objavljeni v publikaciji Prikazi in analize pa obravnavajo vsa področja strokovnega interesa centralne banke. Denarni pregled izhaja mesečno, Prikazi in analize praviloma četrtletno. Delovna gradiva nastajajo predvsem kot odziv na trenutne dogodke in prav
tako kot Napovedi nimajo določenega datuma izhajanja.

Publikacije si lahko ogledate na strani http://www.bsi.si/html/arc/index.html

Na publikacije se lahko naročite z elektronsko naročilnico
http://www.bsi.si/html/arc/narocanje/default.asp

ali na naslov:

Banka Slovenije
Analitsko raziskovalni center
Slovenska 35
1505 Ljubljana

Tel: +386 (1) 4334173
Fax: +386 (1) 4336323
E-mail: arc@bsi.si

Publikacije lahko odjavite po elektronski pošti arc@bsi.si ali po pošti na zgornji naslov.