O-STA

Sedemnajsta seja Statističnega sveta RS

Statistični svet RS se je 18. oktobra 2005 sestal v prostorih Banke Slovenije na svoji 17. redniseji. Člani Sveta so obravnavali naslednje aktualne teme:

- razpravljali so o Predlogu Letnega programa statističnih raziskovanj za leto 2006 ter predlagali generalni direktorici Statističnega urada Republike Slovenije, da ga, upoštevajoč pripombe in pobude članov Sveta, sprejme;

- seznanili so se s Priporočili za preračune statističnih časovnih vrst ob prevzemu evra, ki sta ga pripravila Banka Slovenija in Statistični urad Republike Slovenije in predlagali Statističnemu uradu Republike Slovenije, da ga posreduje Koordinacijskemu odboru za tehnične priprave za uvedbo evra. Ob tem so ugotovili, da je urejena in harmonizirana statistika eden glavnih elementov za prevzem eura in pozvali Statistični urad Republike Slovenije, da o tem skupaj z Banko Slovenije na primeren način informira širšo javnost;

- pozvali so Statistični urad Republike Slovenije, da do naslednje seje pripravi gradivo v zvezi z možnostjo dostopa do statističnih podatkov glede na pravno urejenost njihovega varstva.

Bojana Hajdinjak,

svetovalka II S

Služba za pravne in kadrovske zadeve