O-STA

UL FGG sodeluje pri obnovi cerkve Sv. Janeza Krstnika v Žički kartuziji

Projekt obnove cerkve Sv. Janeza Krstnika pod vodstvom Zavoda za spomeniško varstvo Slovenije se je začel leta 2020 in bo zaključen do konca leta 2021. Pri procesu obnove sta sodelovala prof. dr. Vlatko Bosiljkov in asist. dr. Andreja Padovnik s Katedre za preizkušanje materialov in konstrukcij na UL FGG. Vloga prof. Vlatka Bosiljkov je bila na podlagi predhodno opravljene diagnostike, rezultatov analiz konstrukcije in poškodovanih konstrukcijskih elementov podati na terenu prve usmeritve glede konstrukcijske ojačitve cerkvenih zidov.

Medtem ko je asist. dr. Andreja Padovnik na podlagi analiz odvzetih vzorcev kamna in ometov pripravila ustrezne nove recepture malt za konservatorsko-restavratorske namene. Njeno delo je potekalo na terenu (odvzem vzorcev, izvedba analiz, izvedba testnih polj z novimi ometi in maltami, ki jih je pripravila na podlagi vzorcev) in v laboratoriju (analiza odvzetih vzorcev ter priprava in testiranje malt in ometov, pripravljenih na podlagi odvzetih vzorcev). Na podlagi analiz obstoječih ometov so po okoliških kamnolomih iskali ustrezen agregat, ki bi bil po sestavi in barvi čim bolj podoben originalu.

Projekt je izredno pomemben, saj je bila Žička kartuzija leta 2015 razglašena za kulturni spomenik državnega pomena in velja za izjemno srednjeveško samostansko arhitekturo tudi v širšem evropskem prostoru. Cerkev je na obnovo čakala že zelo dolgo. Prav tako pa je to eden prvih projektov, kjer so na podlagi opravljenih analiz obstoječih materialov pripravljali nove recepture malt in ometov - ravno to so pod vodstvom asist. dr. Andreje Padovnik pripravljali v (KPMK) laboratoriju na UL FGG.