O-STA

Redna seja Nadzornega sveta LHB Internationale Handelsbank AG, Frankfurt

22.december 2005

Potrjen plan razvoja LHB Internationale Handelsbank AG, Frankfurt za obdobje 2006-2008

Nadzorni svet LHB banke je na svoji redni seji obravnaval poročilo Uprave o poslovanju banke za obdobje od 1.1.2005 do 30.11.2005 in oceno poslovanja do konca leta 2005. LHB Banka je v 11 mesecih letošnjega leta uspešno poslovala, saj je dosegla 1,15 mrd EUR bilančne vsote in v primerjavi z lanskim obdobjem povečala kreditno poslovanje na podjetniškem delu za 25%. Banka je dosegla dobiček pred davki v višini 4,6 mio EUR, ki se bo po oceni do konca leta povečal na pbl. 5 mio EUR, kar je bistveno izboljšanje od preteklega leta.

Nadzorni svet je tudi obravnaval in podprl plan poslovanja LHB Banke za naslednje obdobje oziroma za leto 2006. Plan temelji na nadaljnji rasti poslovanja predvsem na področjih poslovanja s podjetniškim sektorjem, tako v Nemčiji, kot tudi na vseh trgih, kjer je prisotna Skupina NLB. S tem bi se bilančna vsota banke povečala na pbl. 1,2 mrd EUR.

Plan predvideva tudi nadaljnje izboljševanje finančnih pokazateljev banke, predvsem rast profitabilnosti in izboljševanje stroškovne učinkovitosti, tako naj bi dobiček pred davki znašal 7,9 mio EUR.

Nadzorni svet je obravnaval in se seznanil tudi z informacijami o rednih pregledih notranje revizije, Banke Slovenije in nemške institucije za zavarovanje bančnih depozitov iz Kölna.

LHB Frankfurt