O-STA

LHB Frankfurt AG pridobila mednarodni rating BBB-

Mednarodna bonitetna hiša Fitch Ratings je podelila LHB Frankfurt AG dolgoročno bonitetno oceno BBB-. Prihodnje gibanje dolgoročne bonitetne ocene je ocenjeno kot stabilno.

LHB Frankfurt AG je prvič pridobila mednarodno bonitetno oceno, kar pomeni korak naprej pri uveljavljanju banke na mednarodnem finančnem trgu ter potrdilo transparentnosti poslovanja. LHB Frankfurt AG razvija predvsem korporativno bančništvo, s poudarkom na majhnih in srednje velikih podjetjih. Poleg nemškega in slovenskega trga so ključni trgi za poslovanje banke države v JV Evropi (Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija in Črna Gora ter Makedonija). Dolgoročne izkušnje LHB Frankfurt AG na ključnih trgih pomembno vplivajo na doseženo bonitetno oceno, ki sicer upošteva tudi značilno stopnjo rizičnosti na razvijajočih se trgih.

Frankfurt am Main, 18. januar 2006