O-STA

S prostovoljsko akcijo sadnje dreves Pomladimo gozdove 2022 gradimo gozdove prihodnosti

V vseslovenski prostovoljski akciji sadnje se bo na šestih lokacijah posadilo 10.000 sadik gozdnega drevja, prostovoljcem se bodo pridružili tudi trije ministri

Kočevje, 29. marec 2022 - Družba Slovenski državni gozdovi (SiDG) skupaj s partnerji projekta po dveletnem premoru organizira tradicionalno vseslovensko prostovoljsko akcijo sadnje dreves, v okviru katere bodo obnavljali v naravnih ujmah poškodovane gozdove. Akcija z naslovom "Pomladimo gozdove 2022" bo potekala v soboto 2. aprila med 9.00 in cca 11.00 uro na šestih lokacijah po Sloveniji.

SiDG prostovoljce vabi, da se gozdarjem pridružijo na eni od sledečih lokacij:

· Novi Lazi pri Kočevski Reki

· Trata pri Škofji Loki

· Trojane

· Rakov Škocjan

· Trnovo v Trnovskem gozdu

· Kidričevo.

Za vsako od lokacij je na spletni strani SiDG objavljeno zbirno mesto, informacija o dostopu in geografskih koordinatah. Na spletni strani se zaradi lažje organizacije zbirajo tudi prijave udeležencev.

V primeru slabega vremena (močnejšega dežja) bo vseslovenska prostovoljska akcija potekala teden dni kasneje, 9. aprila, prav tako med 9.00 in 11.00 uro. Javnost bo o tem pravočasno obveščena preko medijev, družbenih omrežij SiDG in spletne strani SiDG.

Na skoraj petih hektarjih državnih gozdov se bo skupaj posadilo več kot 10.000 sadik gozdnega drevja. Gozdove se bo obnovilo s sadikami smreke (kot predkulture za mešani gozd), macesna, bukve, češnje, lipe, doba, breka, gorskega javorja in ostrolistega javorja. Najbolj obsežni akciji bosta potekali na Kočevskem, kjer se bo posadilo 2.400 dreves smreke, in v okolici Kidričevega, kjer bodo prostovoljci posadili 2.000 sadik različnih drevesnih vrst.

Sadnja sadik gozdnega drevja je nezahtevno opravilo, primerno za vse generacije. Udeleženci morajo obvezno s seboj prinesti orodje za sajenje - rovnico, kramp ali motiko. Potrebujejo tudi zaščitne rokavice in primerno terensko obutev. Najlažje je, če sadijo v paru. Na deloviščih bodo udeležence pričakali gozdarji SiDG in Zavoda za gozdove Slovenije, ki bodo izvedli demonstracijo pravilne sadnje in nudili strokovno pomoč.

Akcijo "Pomladimo gozdove 2022" so podprli Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Zavod za gozdove Slovenije, Ekošola in Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov. V Kočevski Reki se bosta prostovoljcem pridružila Zdravko Počivalšek, podpredsednik Vlade RS in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor, in župan Kočevja dr. Vladimir Prebilič. Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek se bo sadnje udeležil v Škofji Loki, kjer bo udeležence nagovoril tudi župan Tine Radinja. Županja Lukovice Olga Vrankar se bo sadnji pridružila na Trojanah, kjer bo rokave zavihala tudi večja skupina tabornikov, v Kidričevem pa se bo prostovoljcem pridružil župan Anton Leskovar s sodelavci.

Letos se je akciji Pomladimo gozdove prvič pridružilo tudi več podjetij, ki se zavedajo pomena trajnostnega gospodarjenja z naravnimi viri. Pri akciji sodelujejo z nakupom dela sadik, njihovi zaposleni pa se bodo v večjem številu udeležili tudi same akcije sadnje. Ta podjetja so Toyota, Baumit, NKBM, Etrel, Seco Tools in Tax-Fin-Lex.

"Želeli bi si, da bi se akcije v čim večjem številu udeležili tudi ostali državljani in nam s tem pomagali širiti zavest o pomenu ohranjanja gozdov in varovanju narave. Do zdravih in odpornih gozdov, ki so zaradi podnebnih sprememb vedno bolj podvrženi naravnim ujmam, lahko namreč pridemo samo ob skupnem sodelovanju gozdarske stroke, lastnikov gozdov in širše družbene skupnosti," poudarjajo v SiDG, ki gospodari z državnimi gozdovi. Dodali so, da naši gozdovi vsak dan opravljajo pomembno delo v boju proti podnebnim spremembam, pri tem pa jih mi le usmerjamo z ukrepi obnove, nege in varstva gozdov.

Slovenske gozdove so od leta 2014 prizadeli žledolom, namnožitev podlubnikov in več vetrolomov. Po naravni poti (s semenom odraslih dreves v sestoju in z ukrepi nege) se bo predvidoma obnovilo 95 % teh površin, na ostalih površini pa moramo gozdovom pomagati z umetno obnovo (sadnjo dreves). Umetna obnova državnih gozdov s sadnjo je torej načrtovana le tam, kjer je naravna obnova onemogočena.

V državnih gozdovih je podjetje SiDG v letu 2021 obnovo gozdov izvedlo na 826 hektarjih. Na 157 hektarjih je bilo posajenih 337.222 sadik 29 različnih drevesnih vrst, med katerimi prevladujejo smreka, bukev, graden in dob. Še bolj intenzivna je bila obnova državnih gozdov leta 2020, ko se je posadilo 883.136 sadik, in leta 2019 (585.852 sadik). V letošnjem letu SiDG načrtuje posaditi 471.300 sadik na preko 184 hektarjih državnih gozdov. Vse sadike, posajene v državnih gozdovih, so vzgojene v gozdnih drevesnicah s semeni iz registriranih semenskih objektov in imajo spričevalo, ki ga izda Gozdarski inštitut Slovenije.

Dodatne informacije: pr@sidg.si