O-STA

V MERKURju pozdravljajo novo poslovno področje - MERKUR Energija

SPOROČILO ZA JAVNOST

Naklo, 23. maj 2022 - V podjetju MERKUR trgovina, d.o.o., ki ima širom Slovenije kar 24 trgovskih centrov, uvajajo novo področje delovanja MERKUR energija, katerega namen je energetska učinkovitost in neodvisnost. Med ključnimi trendi na slovenskem trgu je namreč dekarbonizacija oziroma razogličenje, ki posledično dviguje potrebo po bolj čisti oziroma zeleni energiji. Zavedajo se, da je ob tem nujen celosten trajnostni pristop, zato na tem področju širijo ekipo in stremijo k oblikovanju MERKURja kot prve izbire pri energetski transformaciji - tako za fizične kupce kot poslovne uporabnike.

V osrčju je energetska transformacija

Vizijo delovanja direktor MERKUR energije, Boštjan Štruc, opisuje z naslednjimi besedami: "V sklopu tega novega področja se bomo strokovno in inovativno osredotočali na želje in potrebe posameznega kupca tako v "B2B" kot tudi "B2C" segmentu, hkrati pa stremeli k energetski transformaciji na ravni MERKURja kot podjetja. Nudili bomo podatkovno podprte storitve, ki bodo temeljile na udobju, konkurenčnih cenah in kakovosti. Pomemben poudarek bomo dajali celotnemu trajnostnemu krogu, ki obsega proizvodnjo, porabo, shranjevanje in upravljanje. Tako bomo še naprej gradili priznano in zaupanja vredno blagovno znamko, ki svoje kupce postavlja v središče že več kot 125 let."

MERKUR ENERGIJA - strokovnjaki za učinkovite energetske rešitve

Področje MERKUR energije kupcem ponuja energetske rešitve po želji posameznika. Velik poudarek dajejo na strokovno in usposobljeno ekipo, ki se povpraševanja loti celovito in individualno. V primeru interesa opravi tudi ogled na domu in skupaj z uporabnikom pretehta najbolj optimalne možnosti postavitve sončne elektrarne, toplotne črpalke in baterijskega hranilnika, ki jih lahko kupec izbere v kombinaciji ali samostojno. Ker se zavedajo, da je pot do energetske neodvisnosti povezana tudi z investicijo, so za kupce pripravili tudi ugodne pogoje financiranja. Svoje povpraševanje lahko oddate preko spletnega obrazca na merkur.si/energija ali se na posvet naročite preko brezplačne številke 080 88 01.

Za zelen planet

V letu 2021 so v MERKURju razvili iniciativo Za zelen planet, s katero želijo še bolj poudariti pomen trajnosti. Tako vse več pozornosti namenjajo trajnostnim projektom in stremijo k trajnostnemu delovanju celotnega podjetja. Varovanje okolja, zmanjšanje okolijskih emisij, prihranek in proizvodnja zelene energije. To so le nekateri izmed korakov, ki jih že danes uvajajo v svoje delo. MERKURjeva trajnostna strategija se deli na štiri glavne stebre. V okviru prvega MERKUR, z izvedbo internih trajnostnih politik in projektov, daje zgled širši javnosti. Prav ta prvi steber strategije vključuje tudi novo smer razvoja - MERKUR Energijo. Drugi steber predstavlja energetske in trajnostne rešitve za kupce. V njem spodbujajo samooskrbo in energetsko neodvisnost, širijo ponudbo trajnostnih rešitev in spodbujajo zamenjavo energetsko potratnih naprav oziroma materialov z učinkovitejšimi. Tretji steber so naša partnerstva s podjetji, saj verjamejo v moč dolgoročnih sodelovanj. Četrti pa je informiranje in ozaveščanje kupcev. "Vsak od nas lahko naredi nekaj za okolje in ker vsak korak šteje, lahko skupaj ohranimo zelen planet. Prav to želimo, da ozavestijo tudi naši kupci," poudarjajo pri MERKURju.

Oglejte si predstavitveni video. Več informacij najdete na merkur.si/energija.

____________________________________________________________________________________

Več informacij: Lidija Rakuša, direktorica marketinga MERKUR trgovina d.o.o., lidija.rakusa@merkur.si, 041 411 046