O-STA

Objava podatkov o cenah življenjskih potrebščin v maju 2022 - danes ob 10:30

Letne stopnje rasti uvoznih cen, Slovenija
Indeksi uvoznih cen, Slovenija

Danes ob 10:30 bomo na spletni strani www.stat.si objavili podatke o cenah življenjskih potrebščin v maju 2022.

Včeraj smo že objavili podatke o cenah uvoženih proizvodov za april 2022.

Cene uvoženih proizvodov so bile v aprilu 2022 za 1,7 % višje kot v marcu 2022, pri čemer so bile cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, višje za 2,0 %, cene proizvodov, uvoženih iz držav zunajevrskega območja pa za 1,3 %.

Cene surovin so bile višje za 4,9 % in proizvodov za investicije za 0,6. Cene proizvodov za široko porabo so ostale nespremenjene, cene energentov pa so bile nižje za 3,2 %.

Najbolj so se zvišale cene uvoženih proizvodov predelovalnih dejavnosti (za 2,1 %). Pri tem so se najbolj podražile kovine (za 9,8 %). Cene proizvodov iz skupine oskrba z električno energijo, plinom in paro so se znižale (za 28,8 %) ter cene rud in kamnin (za 0,4 %).

Cene proizvodov znatno višje tudi na letni ravni

Od aprila 2021 do aprila 2022 so se cene uvoženih proizvodov zvišale za 29,2 %. Cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, so se zvišale za 29,8 %, cene proizvodov, uvoženih iz držav zunajevrskega območja pa za 28,4 %.

Na letni ravni so se najizraziteje podražili proizvodi s področja rud in kamnin (za 307,9 %), pri tem surova nafta in zemeljski plin za 472,8 %. Izrazito so se podražili tudi proizvodi iz skupine oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 203,4 %).