O-STA

Petrol sklical novinarsko konferenco

Spoštovani,

danes teden, torej v petek, 28. septembra, bosta Petrol in njegovo odvisno podjetje Apegas z italijanskim plinskim distributerjem, družbo Acegas, S.p.A., podpisala desetletno pogodbo o dobavi zemeljskega plina.

Gre za pogodbo, ki je za razvoj Petrolove plinske dejavnosti izjemno pomembna, saj ji bo med drugim omogočila, da svoj dosedanji obseg delovanja razširi se na uvoz zemeljskega plina - na področje torej, ki ga v Sloveniji sicer pokriva Geoplin.

Več o vsebini in obsegu omenjenega posla, pa tudi o ostalih novostih pri naši plinski dejavnosti, ki jih ni malo, nameravamo skupaj z obema sopodpisnikoma pogodbe (Acegas in Apegas) spregovoriti na NOVINARSKI KONFERENCI, ki bo neposredno po podpisu pogodbe, to je v petek, 28. septembra ob 10.30 uri, in sicer v sejni sobi v 15. nadstropju Petrolove poslovne stavbe na Dunajski 50 v Ljubljani.

K sodelovanju smo povabili tudi župana Sežane - občine, ki se po prva grela s plinom, ki bo Petrolu dobavljen po tej novi pogodbi.

Vašega obiska bomo iskreno veseli. Hvala zanj.