O-STA

Ustvarjanje krožnih mest z vpeljavo naravnih rešitev

Delovanje večine današnjih mest temelji na prekomerni porabi virov (vode, hrane, energije) in posledično produkcijo odpadkov, kar ima za posledico izčrpavanje virov in degradacijo ekosistemov. Podnebne spremembe pa nastalo situacijo še dodatno poslabšajo, saj prinašajo ekstremne vremenske dogodke s katerimi se urbana infrastruktura ne more spopasti in zato ne omogoča vseh storitev za katere je bila načrtovana, npr. varstvo pred poplavami. Če mesta ne bodo prilagodila upravljanja z viri, se ne bodo mogla spopasti s temi izzivi. Sonaravne rešitve (NBS) lahko pomagajo doseči, da mesta postanejo bolj "krožna". Krožno mesto je namreč mesto, ki uporablja svoje vire (hrano, vodo, energijo, materiale, zemljo) večkrat, v ciklih, z namenom da bi čim bolj zmanjšalo uvoz virov in hkrati proizvodnjo odpadkov. To je med drugim mogoče z ustvarjanjem regenerativnih zelenih mestnih površin in trajnostnih zgradb.

Letos se je končal EU projekt z naslovom "Implementing nature based solutions for creating a resourceful circular city" pri katerem so strokovnjaki iz 38 držav na področju učinkovite rabe virov (vode, energije, hrane) v mestih v okviru krožne ekonomije iskali rešitve za implementacijo naravnih rešitev v urbana okolja, z namenom ustvarjanja krožnih mest.

Slovenska strokovnjakinja, ki je sodelovala pri tem projektu in je bila tudi podpredsednica upravnega odbora, je izr. prof. dr. Nataša Atanasova s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo UL.

Kaj so sonaravne rešitve? Projekt definira sonaravne rešitve kot koncepte, ki uporabljajo naravne procese za reševanje problemov. Pri tem prinašajo naravo v mesta.

Sonaravne rešitve naslavljajo številne družbene izzive in omogočajo obnavljanje virov, blažitev podnebnih sprememb, obnovo ekosistemov in/ali izboljšano stanje biotske raznovrstnosti v urbanih ekosistemih. S pomočjo sonaravnih rešitev lahko tako dosežemo obnovo virov z uporabo organizmov (npr. mikrobov, alg, rastlin, žuželk in črvov) kot glavnih dejavnikov. Prav tako pa so lahko pri obnovi virov vključeni tudi fizikalni in kemični procesi, saj so potrebni za podporo in izboljšanje delovanja sonaravnih rešitev.

Izzivi pri ustvarjanju 'krožnih mest', ki so jih definirali pri projektu:

· Obnova in vzdrževanje vodnega kroga

· Obdelava odpadne vode in odpadkov, ponovna uporaba

· Obnova in ponovna uporaba hranil

· Obnova materialov in ponovna uporaba

· Proizvodnja hrane in biomase

· Energetska učinkovitost

· Obnova sistema zgradb

Rezultat projekta je med drugim tudi sistem za podporo odločanju, kako uporabljati naravne rešitve za ustvarjanje krožnih mest. Gre za spletno orodje, kjer so predstavljene različne rešitve in kako se lahko vpeljejo v prakso, predstavljeni so primeri dobrih praks, ko so te rešitve že v uporabi, in razloženo, na kakšen način lahko različni deležniki različno prispevajo k vpeljavi sonaravnih rešitev v urbano okolje.

V okviru projekta je nastal tudi spletni tečaj Napredne rešitve za ustvarjanje krožnih mest, ki podaja znanje in izkušnje, kako z implementacijo naravnih rešitev ustvariti krožno mesto - razumevanje različnih vidikov krožnosti pri upravljanju naravnih virov v mestih s sonaravnimi rešitvami.