O-STA

Pop up cats v AQ GCC


Razstava Lane Požlep in dijakinj umetniške gimnazije - likovna smer

Lana Požlep največ ustvarja v mediju videa in fotografije, pri čemer slednjega pogosto razširja v sveže in inovativne prostorske postavitve. Zanimajo jo različni prostori in ne-prostori - njihova večplastnost, značilnosti, zakonitosti in pomeni, ki se znotraj njih ustvarjajo. V več projektih se je ukvarjala z gradbiščem, ki ga razume kot ponovljiv in začasen prostor transformacije. V svojem najnovejšem projektu se je ukvarjala z dekonstrukcijo lastnih fotografij v nove podobe in objekte.

Lana Požlep (2000, Celje) je srednješolsko izobraževanje zaključila na umetniški gimnaziji - likovna smer Gimnazije Celje - Center, trenutno pa končuje dodiplomski študij na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, smer oblikovanje vizualnih komunikacij, fotografija. Zadnjih nekaj mesecev je preživela v Pragi, kjer je opravljala izmenjavo na Umprum; Vysoká škola uměleckoprumyslová. V svojem delu največkrat uporablja medij fotografije, videa, instalacije. Svoje delo je predstavila na več študentskih skupinskih razstavah, sodelovala je na razstavi The Open Student Call, Noorderlicht photo festival, Amsterdam (2021), Appointment 6.0., Dobra Vaga (2022), Premiera, Center sodobnih umetnosti Celje (2022), Drugačni svetovi/ Different worlds, galerija Photon (2022), na samostojni razstavi Ironic ending of a common language, P74 galerija (2023) ter na razstavi (Ne)Uravnoteženost, Center sodobnih umetnosti Celje (2023). Je prejemnica priznanja UL FDV za posebne dosežke in sodelovanje na področju obštudijskih dejavnosti za leto 2021 za projekt Dojeti AT Rog (2006-2021).

POP UP CATS razstava je rezultat delavnice, ki jo je Lana Požlep izvedla skupaj z dijakinjami Gimnazije Celje - Center, kjer so večji poudarek kot na izdelavi izdelkov za razstavo posvetili sami postavitvi v prostor. Arhivski material so skušali prevesti v novo likovno delo. Kasneje pa so preizkušali različne variacije dialoga med prostorom in samimi deli.

Odprtje razstave bo v četrtek, 23. 2. 2023 ob 13.00 v AQ galeriji GCC.

Tokrat smo se odločili, da odprtje prilagodimo dijakom, zato ga pripravljamo ob 13. uri, ko dijaki zaključujejo s šolskim poukom. Večina dijakov GCC je namreč vozačev, ki ob večerih težje prihajajo na odprtja razstav nazaj v Celje.

Dodatne informacije:

Rok Lipnik, v. d. ravnatelja GCC, 041 39 29 49, rok.lipnik@gcc.si