O-STA

Interaktivni publikaciji s podatki o tujih turistih

V sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo smo pripravili interaktivni publikaciji s podatki o tujih turistih, ki so Slovenijo obiskali v izbranih obdobjih 2021/22.

V prvi publikaciji prikazujemo splošni profil tujih turistov, ki so Slovenijo obiskali med poletjem 2021 in pomladjo 2022, ter značilnosti tujih turistov po najpomembnejših trgih, od koder ti prihajajo v Slovenijo. V zadnjem poglavju smo podatke, pri katerih je bilo to metodološko mogoče, primerjali z letom 2019.

V drugi pa so predstavljene ključne značilnosti bivanja tujih turistov, ki so Slovenijo obiskali med poletjem 2021 in pomladjo 2022, in sicer po posameznih vrstah občin (zdraviliške, gorske, obmorske, Ljubljana, mestne in druge občine).

Tuji turisti v Sloveniji: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/11019

Tuji turisti v Sloveniji po vrstah občin: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/11020