O-STA

Izšla septembrska številka Denarnega pregleda ARC Banke Slovenije

Obveščamo Vas, da je izšel Denarni pregled Analitsko raziskovalnega centra Banke Slovenije za september 2001.

Denarni pregled

Povzetek

(September 2001)

Teroristični napadi v ZDA so povečali tveganje, da bo svetovno gospodarstvo potrebovalo več časa za ponovni zagon upočasnjene gospodarske aktivnosti iz prvega polletja. Kratkoročni učinki napadov so se že odrazili v velikih nihajih na trgih kapitala in trgih surovin. Dolgoročne posledice bodo odvisne predvsem od nadaljnjega razvoja dogodkov, povezanega s pričakovanimi povračilnimi ukrepi ter od reakcije ameriških potrošnikov in vlade. Centralne banke večine držav so se že odzvale z znižanjem ključnih obrestnih mer, da bi zagotovile stabilnost finančnih trgov ter ohranile zaupanje potrošnikov in investitorjev. Slovensko gospodarstvo bo čutilo posledice predvsem posredno preko sprememb v najpomembnejših trgovinskih partnericah, med katere ZDA ne sodijo, neposredno pa preko morebitne višje ravni cen surovin. Ocenjujemo, da se je gospodarska rast v Sloveniji tudi v drugem četrtletju ohlajala, saj se je že sicer skromnemu domačemu povpraševanju iz začetka leta ob koncu prvega polletja pridružilo še pešanje izvoza. Tudi pričakovanja v zvezi z nadaljnjim gibanjem izvoza so relativno pesimistična,
pojavljajo pa se posamezni znaki možnega okrevanja domačega povpraševanja.

Ugodna tolarska likvidnost bank se tvori preko začasnega odkupa deviz Banke Slovenije. Neto ponudbo deviz na trgih tujega denarja ustvarjata še vedno ugodno gibanje v tekočem računu ter visoki finančni prilivi. Delež tuje aktive v izdajanju M3 se tako povečuje, v njegovi strukturi pa najhitreje rastejo vezane vloge, katerih ročnost se podaljšuje in so podlaga za dolgoročno kreditiranje, predvsem države in podjetij.

Podjetja in banke v zadnjih mesecih povečujejo zadolževanje v tujini. Razmerje med posojili in vlogami prebivalstva se je po dveh letih trajajočem obdobju razdolževanja ustalilo na zelo nizki ravni, velika večina vezanih vlog pa zapade do konca leta. Glede na izglede o še naprej relativnov visoki rasti plač ter po septembrskem zvišanju pokojnin, lahko zato v naslednjih mesecih pričakujemo krepitev trošenja gospodinjstev.

Ker se je dinamika rasti deviznega tečaja zaradi presežne ponudbe deviz na trgih tujega denarja ob koncu avgusta in v začetku septembra precej upočasnila, je Banka Slovenije 13. septembra pričela s posegom na deviznem trgu.

Celotna verzija: http://www.bsi.si/html/arc/denarni_pregled/letnik2001/september01.pdf
(1041 KB) (september 2001)

Analitsko raziskovalni center Banke Slovenije objavlja štiri zbirke publikacij. Denarni pregled je namenjen pregledu tekočih ekonomskih gibanj, medtem ko v Napovedih predstavljamo oris predvidenih makroekonomskih dogajanj in projekcije kazalcev za prihodnji dve leti. V Delovnih gradivih so objavljeni rezultati krajših analiz, prispevki objavljeni v publikaciji Prikazi in analize pa obravnavajo vsa področja strokovnega interesa centralne banke. Denarni pregled izhaja mesečno, Prikazi in analize praviloma četrtletno. Delovna gradiva nastajajo predvsem kot odziv na trenutne dogodke in prav tako kot Napovedi nimajo določenega datuma izhajanja.

Publikacije si lahko ogledate na strani http://www.bsi.si/html/arc/index.html
Na publikacije se lahko naro ite z elektronsko naro ilnico
http://www.bsi.si/html/arc/narocanje/default.asp

ali na naslov:

Banka Slovenije
Analitsko raziskovalni center
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Tel: +386 (1) 4334173
Fax: +386 (1) 4336323
E-mail: arc@bsi.si

Publikacije lahko odjavite po elektronski pošti arc@bsi.si ali po pošti na zgornji naslov.