O-STA

Združenje za beton Slovenije letos obeležuje 20 let delovanja

Združenje za beton Slovenije (ZBS), ki od leta 2003 skrbi za celovito strokovno obravnavo betona in armiranobetonskih konstrukcij, v fazi načrtovanja, uporabe in vzdrževanja ter utrditev, letos praznuje 20. obletnico svojega delovanja. Ustanovna skupščina združenja jeseni 2003 je bila ob gradbišču viadukta Črni Kal, na dan, ko so izvedli prvo vezavo voziščnih konstrukcij prostokonzolne gradnje (torej zgornje konstrukcije na velikih enojnih "Y" stebrih) z voziščno konstrukcijo, zgrajeno na jeklenem odru na manjših dvojnih stebrih.

Prvi predsednik združenja je bil projektant viadukta črni kal, gradbeni inženir Marjan Pipenbaher. Aktualna predsednica, tudi prva ženska na tej funkciji, pa je prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov, univerzitetna diplomirana inženirka gradbeništva in dekanja Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, ki je tudi ustanovna članica združenja in dolgoletna predsednica Sveta strokovnjakov združenja. V sklopu praznovanja druge okrogle obletnice bodo v ZBS-ju organizirali Dan ZBS 2023 - 20 let združenja, ki bo 24. in 25. maja v Lipici. Dogodek je namenjen vsem, ki jih zanimajo aktualne informacije s področja najzahtevnejših infrastrukturnih projektov v Sloveniji, kjer je beton ali armiran beton ključen konstrukcijski material, in najnovejša dognanja na področju tehnologije betona, povezana s trajnostno gradnjo in digitalnimi tehnologijami. Program dogodka je tukaj.

O Združenju za beton Slovenije

ZBS že od samega začetka spremlja in se vključuje v betonersko stroko, ki je pomemben del gradbeništva. Združenje sodeluje pri pripravi predpisov, tehničnih smernic, standardov in norm, skrbi za izobraževanje strokovnjakov ter širi znanje na področju betona. Med drugim obravnava tudi vplive na okolje in z okoljem povezano problematiko uporabe betona. Z organizacijo strokovnih srečanj spodbujajo razvoj stroke in konkurenčnost njihovih članov.

Na dogodek se lahko prijavite tukaj.