O-STA

Združenje za beton Slovenije praznovalo 20. obletnico delovanja

Združenje za beton Slovenije (ZBS), katerega kolektivna članica je UL FGG, aktualna predsednica pa dekanja, prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov, je 24. in 25. maja 2023 obeležilo 20. obletnico delovanja s strokovnim dogodkom DAN ZBS 2023 - 20 let združenja. Dogodek je bil v hotelu Maestoso v Lipici, prav tam, kjer so med leti 2005 in 2011 potekale tradicionalne konference ZBS, ki so naslavljale aktualne teme s področja betona in betonskih konstrukcij.

Dogodek so otvorili slavnostni govorci. Prvi je udeležence nagovoril mag. Andrej Rajh, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo. Sledila sta nagovora aktualne predsednice ZBS, prof. dr. Violete Bokan Bosiljkov, ter prvega predsednika, dr. h. c. Marjana Pipenbaherja.

Dan ZBS 2023 ni bil poseben le zaradi praznovanja 20 let združenja. Poseben je bil tudi zaradi številnih predavanj in predavateljev, ki so na konkretnih projektih (https://www.zabeton.si/datot/zbs_20let_vabilo.pdf) pokazali nepogrešljivost armiranega betona kot konstrukcijskega materiala, ki zagotavlja mehansko odpornost in stabilnost, ter s tem varnost ključnih slovenskih infrastrukturnih objektov, kot so cestni in železniški mostovi, viadukti in predori ter hidroelektrarne. Vendar to niso vse prednosti armiranega betona. To je tudi material, ki zagotavlja dolgo življenjsko dobo infrastrukture in varnost pred radioaktivnim sevanjem, na primer v suhem skladišču visokoradioaktivnih odpadkov ter odlagališču nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Zagotavlja sisteme za čiščenje odpadnih voda ter s pomočjo vodnih zadrževalnikov in pregrad zaloge vode tudi na območjih, kjer bi vode sicer primanjkovalo. Poleg tega ga lahko 100 % recikliramo in uporabimo v novih gradbenih proizvodih. Novi kemijski dodatki nam omogočajo premoščanje izzivov, ki jih pred betonersko stroko postavlja zeleni prehod, napredne preskusne metode zagotavljajo kontinuirano spremljanje lastnosti cementnih kompozitov od svežega do strjenega stanja, digitalne tehnologije pa najboljšo izrabo materiala, saj ga vgradimo samo tam, kjer optimalno prispeva k prenosu obremenitev. Po drugi strani pa ugotavljamo, da zmes kamnitih zrn v betonih ni inertni material, še posebej to velja za dolgo življenjsko dobo konstrukcijskih elementov. Vključevanje sekundarnih surovin in različnih odpadkov, kot so na primer rudniške jalovine, pa lahko betonerski stroki povzroči nove težave in zmanjša varnost betonskih konstrukcij. Vsi ti vidiki so bili naslovljeni v okviru predavanj, ki so potekala 24. in 25. maja 2023 v Lipici.

Ustanovna skupščina Združenja za beton Slovenije je bila jeseni 2003, ob gradbišču viadukta Črni Kal, na dan, ko so izvedli prvo vezavo voziščnih konstrukcij prostokonzolne gradnje (torej zgornje konstrukcije na velikih enojnih "Y" stebrih) z voziščno konstrukcijo, zgrajeno na jeklenem odru na manjših dvojnih stebrih.

ZBS skrbi za izboljšanje kakovosti betona in njegove trajnosti, uveljavljanje novih postopkov in tehnologij priprave in uporabe betona, zmanjšanje stroškov proizvodnje in vgradnje betona, uveljavljanje dobre prakse in izmenjavo izkušenj. Sodeluje pri pripravi predpisov, tehničnih smernic, standardov in norm, skrbi za izobraževanje strokovnjakov in širi informacije, znanja in spoznanja na področju betona. Obravnava tudi vplive na okolje in z okoljem povezano problematiko uporabe betona. Promovira beton kot material za trajnostne konstrukcije. Pri svojem delu sodeluje s priznanimi strokovnjaki, projektanti in načrtovalci, izvajalci in proizvajalci, vlado in vladnimi institucijami ter univerzami in inštituti, kakor tudi s sorodnimi društvi in organizacijami v Sloveniji in širše.

Gospodarska kriza, ki se je v Sloveniji začela leta 2009, je močno prizadela tudi gradbeništvo in okrnila delovanje ZBS v obdobju 2011-2013. Ponovni zagon je dobilo združenje leta 2013, ko se je povezalo z Združenjem slovenskih cementarn SLOCEM pri organizaciji in izvedbi posvetov na temo "Beton in trajnostna gradnja" (https://www.zabeton.si/publikacije/). Delovanje ZBS je v času krize dodatno podprla tudi UL FGG. Strokovna izobraževanja Dan ZBS so bila do vključno 2022 večinoma v prostorih naše fakultete, kar je, skupaj s predavanji priznanih strokovnjakov ZBS, omogočilo, da so bili dogodki brez ali z minimalno kotizacijo. S tem smo zagotovili zgledno udeležbo inženirjev, ki v Sloveniji delujejo na področju betona in betonskih konstrukcij, na izobraževanjih s področja aktualnih betonerskih tem tudi v času krize. Skrb za razvoj gradbeniške stroke je namreč pomembno poslanstvo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo.