O-STA

Rainer Gude postal predsednik nadzornega sveta Iskre Kondenzatorji

V soboto, 29. septembra 2001 se je na svoji prvi seji sestal novi nadzorni svet družbe Iskra Kondenzatorji d.d. v sestavi: ga. Ani Klemenčič, g. Rainer Gude, g. Radivoj Vrlinič, g. Martin Sever, g. Dušan Šešok kot člani nadzornega sveta ter g. Karel Gerolt - predsednik uprave in g. Stanislav Golobič – član uprave.
Glede na dnevni red je nadzorni svet sprejel naslednje sklepe:

- Obravnava poročila nadzornega sveta o svojem delu od 25.11.2001 do 27.09.2001 Nadzorni svet je soglasno sprejel sklep, da se ugotovi legalnost bivšega nadzornega sveta in s tem sklepov omenjenega nadzornega sveta. Hkrati nov nadzorni svet zahteva vsa gradiva, ki so bila podlaga za odločanje nadzornega sveta v tem obdobju in predlaga za obdobje december 2000 do september 2001 revizijo s strani KPMG, ker je družba v tem času zašla v izgubo. Po pridobitvi poročila o reviziji naj bi bivši nadzorni svet oz. gospod Zvonko Ivanušič odgovarjal na morebitna vprašanja.

- Izvolitev predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta
Nadzorni svet je soglasno izvolil g. Rainerja Gudeja za predsednika nadzornega sveta in gospoda Radivoja Vrliniča kot namestnika predsednika nadzornega sveta družbe Iskra Kondenzatorji d.d.

- Izvolitev predsednika uprave in članov uprave družbe Iskra Kondenzatorji d.d. Novi nadzorni svet je ponovno izvolil g. Karla Gerolta za predsednika uprave ter Anderasa Stettina in Stanislava Golobiča za člana uprave.

- Informacija o poslovanju družbe Iskra Kondenzatorji d.d. v letu 2001 Predsednik uprave g. Karel Gerolt je nadzorni svet informiral o poslovanju družbe v obdobju januar – avgust 2001. Prve analize so pokazale, da ima semiška Iskra v navedenem obdobju 2,6 mio. DEM izgube. Zato je nadzorni svet sprejel sklep, da uprava v najkrajšem možnem času izdela strateški in organizacijski načrt za nadaljnjo poslovanje podjetja ter da se izvede reorganizacija podjetja.