O-STA

Solidarna Evropa mora postati prva agenda naslednjega mandata evropske politike

Socialni demokrati so danes pričeli z nizom novinarskih konferenc za predstavitev volilnega programa SD "Močna Evropa, močna Slovenija". Tema današnje je bila solidarnost, ki je po besedah nosilca liste Socialnih demokratov Matjaža Nemca ključna za uspešno premagovanje izzivov Evropske unije na vseh področjih.

"Socialni demokrati ljudi in okolje postavljamo pred kapital in dobičke. Zato za prihodnji evropski mandat pričakujemo, da Unija okrepi normativne ukrepe na socialnih, stanovanjskih, okoljskih in nenazadnje tudi zdravstvenih politikah," je poudaril Nemec. Po njegovi oceni so pretekle krize izkazale šibkost Evropske unije ravno na teh področjih: "Evropski socialdemokrati pa ostajamo prvi zagovornik močne in solidarne Evrope ter želimo pokazati alternativno konservativnim silam, ki so Unijo vodile v preteklem desetletju."

"Aktualni izzivi kažejo, da močna socialna demokracija na evropskem parketu postaja nujnost, da Evropa postane močnejša in bolj odzivna na pretrese, ki prej kot pravilo postajajo stalnica naših življenj," je še poudaril nosilec liste Socialnih demokratov Matjaž Nemec. Opomnil je, da je Evropska unija nastala kot mirovni projekt, ki je bil sprva zavezan gospodarskemu sodelovanju. "Čas je za močno solidarno in socialno Unijo, ki bo dobrobit ljudi, njihove stiske ob visokem porastu življenjskih stroškov, stanovanjsko problematiko ter dostojno delo postavila na osrednjo agendo svojega delovanja," je dodal.

Kandidatka Socialnih demokratov za evropske volitve mag. Mojca Kleva je izpostavila, da je njeno delo kot evropske poslanke temeljilo na iskanju dodatnih virov, ki bi bili usmerjeni v javne storitve, za dostopno izobraževanje, zdravstvo, socialno varstvo. "Osredotočila sem se na vprašanja nepravične davčne politike, ki še vedno ostaja pod okriljem držav članic. Z davčnimi odpustki se je odpiralo vrata velikim podjetjem, ta pa ne plačujejo davka tam, kjer dobičke ustvarijo," je bila jasna Kleva. Ob tem je opozorila na prakso multinacionalk, ki po njenih besedah "izkoriščajo šibkost Unije, da lažje pridejo do več profita". "Ni zanemarljivo, da je večina multinacionalk v zadnjih petih letih svoje dobičke podvojilo," je dodala mag. Mojca Kleva.

Opomnila je tudi na prihajajoča pogajanja za nov evropski proračun, ko se po kazalnikih razvitosti Slovenija približuje povprečju EU, s tem pa meji, da postane neto plačnica in ne prejemnica. "Potrebujemo ljudi, ki poznajo vzvode delovanja Evropske unije, da se bodo ti znali in zmogli izpogajati za financiranje vsebin, pomembnih za našo državo, za naš razvoj. Veliko sredstev za vitalne projekte Slovenije prihaja ravno iz naslova EU in to nas mora spodbuditi, da bomo odigrali aktivno vlogo pri proračunskih pogajanjih," je zaključila.

"Stanovanjska kriza je v zadnjih 20-ih letih postala problem Slovenije in celotne Evropske unije, predvsem držav, ki imajo najvišje kazalnike prosperitete, med drugim Francija, Avstrija, Nizozemska in Nemčija," je uvodoma povedal Primož Brvar, kandidat Socialnih demokratov za evropske volitve. Po mnenju slednjega se ustvarja vse večji prepad med kapitalom, ki svoje dobičke investira v nepremičnine, ter večino ljudi, ki so jim stanovanja nedosegljiva.

"Potrebna je regulacija. Zato je predlog zakona o gostinstvu, ki ga je pripravilo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, za omejitev kratkoročne oddaje stanovanj korak v pravo smer," je dejal Brvar. V oziru, da dve tretjini ljudi v Sloveniji prejema plačo, nižjo od povprečne, strošek najemnine pa predstavlja 50% delež družinskega proračuna, so po njegovem prepričanju potrebni tudi ustrezni davčni ukrepi na področju stanovanjske politike, "da se omeji apetite špekulativnega kapitala, ki z nakupi nepremičnih te draži".

"Potrebna je vzpostavitev vseevropskega programa po modelu Dunaja, da se v naslednjem evropskem finančnem okvirju več sredstev nameni za gradnjo javnih najemnih stanovanj, kar pa je tudi edini pravi način, da se zagotovi vsem dostopna stanovanja, kar mora postati pravica vseh, ne 'zgolj' privilegij bogatih," je še poudaril Primož Brvar.

Videoposnetek novinarske konference: https://fb.watch/s35eLvKsOr/

Fotogalerija: https://www.picdrop.com/socialnidemokrati/VqsuSMVyPr