O-STA

Lek pridobil pravice trženja za novo obliko zdravila za zdravljenje astme

Bolniku in okolju prijaznejša oblika zdravila za zdravljenje astme – Lek bo tržil izdelek v celotni srednji in vzhodni Evropi – Strateško partnerstvo z nemško družbo Sofotec vključuje tudi vsa prihodnja inovativna zdravila – Zdravilo bo slovenskim bolnikom na voljo predvidoma leta 2002, istočasno kot na trgih Evropske zveze

Farmacevtska družba Lek d.d. (Lek) je danes z nemško farmacevtsko družbo Sofotec GmbH & Co. KG podpisala pogodbo o pridobitvi izključne pravice za trženje nove oblike zdravila za zdravljenje astme v obliki pršila. Področje zdravljenja astme – gre za vedno bolj razširjeno bolezen sodobnega časa - je eno prednostnih Lekovih področij, nova oblika zdravila Tafen® pa bo bolniku omogočala enostavnejšo uporabo.

V skupini zdravil za bolezni dihal je Tafen® med Lekovimi izdelki na tretjem mestu, in sicer v obliki pršila z 200 mikrogrami. Leta 2000 je Lek prodal za 156 milijonov tolarjev Tafen®-a, z novo obliko zdravila pa načrtujemo, da se bo prodaja povečala, saj bo imel Lek izključne pravice za trženje tega zdravila na trgih srednje in vzhodne Evrope. Glede na pripravljene projekcije, naj bi Lek v prvih petih letih trženja s prodajo tega izdelka ustvaril 5 do 10 milijonov USD.

Prizadevanja Leka so bila že nekaj časa usmerjena k temu, da bi ponudili obliko zdravila, ki bi bila bolniku in okolju še prijaznejša in bi mu na enostaven način omogočala nadzorovanje vdihovanja zdravila. Nenazadnje je bil eden od ciljev tudi zamenjava obstoječe oblike s sodobno, t. i. Dry Powder Inhaler (Novolizer®) obliko.

Eden vodilnih svetovnih proizvajalcev na tem področju je nemška družba Sofotec, ki je nastala iz farmacevtske enote ASTA Medica koncerna Degussa. Sedaj je Sofotec del skupine Zentaris AG, integrirane biotehnološke družbe, v kateri je Sofotec specializirana družba za inhalacijske tehnologije in razvoj inovativnih dostavnih sistemov zdravil. Poslanstvo skupine Zentaris je “kombinacija tehnoloških rešitev in posebnih razvojnih kompetenc z namenom posredovanja bolniku prilagojenih in prijaznih rešitev”.

Izdelek, za katerega je Lek podpisal pogodbo s Sofotecom, je nemška družba začela tržiti na nemškem trgu sredi leta 2000. Na tem trgu ima Sofotec dva partnerja, družbi ASTA Medica in Klinge Pharma. Lek je pridobil pravice trženja za celotno področje srednje in vzhodne Evrope, jugovzhodne Evrope in Ruske federacije, kar pomeni, da bo obvladoval velik del evropskega trga.

Lek ima po pogodbi tudi prednostno pravico za novo razvite izdelke Sofoteca, tako da gre za izredno pomembno strateško partnerstvo, v katerega bosta Lek in Sofotec vložila Lekovo marketinško mrežo na trgih srednje in vzhodne Evrope in Sofotecove inovativne izdelke. Lek bo takoj pristopil k registraciji izdelka in ga uvedel na trg takoj po pridobitvi registracije, kar bo predvidoma v prihodnjem letu.

Zdravilo bo na trgih prisotno pod skupno blagovno znamko Tafen® (ki je last Leka) Novolizer® (ki je last Sofoteca), tako da bo tudi na ta način poudarjeno strateško partnerstvo obeh družb. S tem bo Lek omogočil dostop do izdelka na trgih Slovenije ter srednje in vzhodne Evrope že v letu 2002, in sicer istočasno z načrtovanim vstopom izdelka na trge Evropske zveze.

Lek je že pred časom v sodelovanju z Bolnišnico Golnik in Društvom pljučnih bolnikov pripravil spletno stran Vse o astmi (www.astma-info.com), kjer se lahko bolniki seznanijo z različnimi informacijami o tej bolezni, zdravljenju in načinu življenja z astmo.