O-STA

Lek v Lendavi z dnevom odprtih vrat počastil dan Zemlje – Skrb za okolje in dobre odnose s sosedi

DAN ODPRTIH VRAT V LEKU V LENDAVI PRIVABIL ŠTEVILNE OBISKOVALCE

Farmacevtska družba Lek d. d. je danes v Lendavi gostila številne obiskovalce iz bližnje okolice. Z današnjim dnevom odprtih vrat se je Lek v Lendavi želel podrobneje predstaviti svojim sosedom in hkrati počastiti dan Zemlje, ki smo ga praznovali včeraj.

Lek d. d. je mednarodna farmacevtska družba z več kot 55-letno tradicijo, ki ima podjetja in predstavništva v več kot 20 državah. Osnovna dejavnost družbe so razvoj, proizvodnja in trženje zdravil, osnovni farmacevtski program pa dopolnjujejo izdelki za samozdravljenje, veterinarski izdelki in medicinski pripomočki ter kozmetični izdelki, ki jih izdeluje Lek Kozmetika d. o. o., od 1. januarja letos samostojno podjetje v stoodstotni lasti družbe Lek d. d.

Lekova proizvodnja v Sloveniji poteka v proizvodnih obratih v Ljubljani, Mengšu, Lipovcih, na Prevaljah in v Lendavi, del proizvodnje pa ima Lek tudi v Romuniji, Makedoniji in na Poljskem. Poslanstvo družbe je skrb za večjo kakovost življenja. Vendar je družbena odgovornost podjetja širša od tega in zajema aktiven ter odgovoren odnos do okolja in lokalne skupnosti. Lek je imetnik standarda kakovosti ISO 14001 in svojo dejavnost že dolgo prilagaja tudi zahtevam mednarodnih standardov. V lanskem letu je v sodelovanju z občino Lendava zgradil tudi novo čistilno napravo.

Lek ima v Lendavi enega najpomembnejših proizvodnih obratov, v katerem poteka proizvodnja farmacevtskih učinkovin, iz katerih izdelujejo antibiotike. V Lendavi pa izdelujejo tudi kozmetične izdelke.

Kot eden pomembnejših gospodarskih subjektov v regiji, saj zaposluje 270 ljudi, Lek veliko prispeva k razvoju širše in ožje lokalne skupnosti. Z lokalnim okoljem si Lek želi imeti dobre odnose in si prizadeva biti pomemben člen družbenogospodarskega utripa v regiji.

Da bi se svojim sosedom, partnerjem in vsem drugim podrobneje predstavil, je na današnji dan odprl vrata in jih povabil v goste. Poleg tega, da so ob tej priložnosti želeli podrobneje predstaviti, kdo je Lek in kaj počne, so z dnevom odprtih vrat počastili tudi dan Zemlje, ki ga praznujemo 22. aprila. Lek namreč v skladu s svojo poslovno usmeritvijo, ki vodi k trajnostnemu razvoju, posveča veliko skrb okoljsko učinkoviti proizvodnji in skrbi za varstvo okolja.

Obiskovalce, med katerimi je bilo seveda največ radovednih šolarjev, so Lekovi predstavniki seznanili z izdelki in načinom pridobivanja, gostje pa so si lahko ogledali tudi del proizvodnje v Lendavi. Predstavili so jim tudi družbo Lek d. d. in Lek Kozmetika ter jim podrobneje razložili okoljsko politiko družbe. Prav tako so si obiskovalci lahko ogledali delovanje incineratorja (sežigalnice) odpadkov, ki nastajajo v proizvodnji, postopke zbiranja odpadkov in čiščenja odpadnih vod. Podrobno so jim obrazložili tudi postopke biofiltracije zraka, s katero zmanjšujejo emisije neprijetnih vonjav v zrak, in ukrepe, s katerimi zmanjšujejo hrup.

»V Leku se zavedamo odgovornega odnosa do okolja, ki je več kot samo zadovoljevanje zakonodajnih zahtev. Skrb za okolje upoštevamo že v fazi načrtovanja in nato upravljanja proizvodnih ter razvojnih procesov,» je ob dnevu odprtih vrat povedal dr. Aleš Rokavec, direktor Proizvodnje farmacevtskih učinkovin v Lendavi.

Vsi obiskovalci so lahko obiskali tudi Čistilno napravo Lendava in si ogledali njeno delovanje. Čistilna naprava, na katero so v Leku še posebno ponosni, je samostojno podjetje, katerega ustanovitelja sta občina Lendava in družba Lek. Obratovati je začela lani poleti, namenjena pa je čiščenju komunalnih in industrijskih odpadnih voda na območju občine Lendava.