O-STA

LEKOV NOV RAZVOJNI CENTER V SLOVENIJI – NAPREDOVANJE V DRUŽBO Z VEČJO STOPNJO INOVATIVNOSTI

Slovenska farmacevtska družba Lek je danes v navzočnosti predsednika države gospoda Milana Kučana in najvišjih predstavnikov slovenske znanosti in gospodarstva uradno odprla novi Razvojni center (RC) na Verovškovi cesti v Ljubljani. Naložba v vrednosti 2,9 milijarde SIT je napredek pri udejanjanju Lekove strategije postopnega prehoda v družbo z večjo stopnjo inovativnosti. RC bo nudil pogoje za lasten razvoj kakovostnih in dostopnih zdravil za najsodobnejše doktrine zdravljenja. Večja dejavnost v novem RC bo omogočila še tesnejše sodelovanje Lekovih raziskovalnih enot z raziskovalno dejavnostjo znanstvenih ustanov in fakultet doma in v tujini.


Predsednik vlade Republike Slovenije gospod Janez Drnovšek je v čestitki predsedniku uprave Leka poudaril: “Lek že dolga leta v slovenskem gospodarskem prostoru predstavlja pojem podjetja, ki se uspešno spoprijema z domačimi in tujimi gospodarskimi izzivi in katerega pogled je usmerjen naprej. Uspeh Leka v veliki meri sloni na učinkovitosti in hitrosti razvojnih aktivnosti, ki jih vaši strokovnjaki izvajajo skupaj z domačimi in tujimi fakultetami in razvojnimi inštituti. Čestitam za uspešno izpeljavo tega pomembnega projekta in vam tudi v prihodnje zaželim veliko raziskovalnih izzivov, ki se bodo uspešno potrdili v zahtevnem gospodarskem svetu.”

Farmacevtska družba Lek je od svoje ustanovitve leta 1946 opravila dolgo in zahtevno pot do mednarodnega farmacevtskega podjetja, ki je po obsegu prodaje zdravil na svetu na 112. mestu (Scrip’s 2001 Pharmaceutical Company League Tables). Lek je tako visoko stopnjo internacionalizacije dosegel tudi zaradi svoje zgodovinske usmerjenosti v razvoj in raziskave.

Vsebinske in organizacijske potrebe Lekovih razvojnih enot so zahtevale združitev laboratorijev za oblikovanje zdravil v skupnem RC na Verovškovi cesti v Ljubljani. V sodobnem poslopju s površino 8711 m2 je 70 laboratorijev, ki izpolnjujejo zahteve najvišjih mednarodnih standardov dobre laboratorijske prakse in dobre klinične prakse (Good Laboratory Practice – GLP, Good Clinical Practice – GCP). V RC je najsodobnejša raziskovalna oprema za farmacevtsko-tehnološke raziskave in razvoj, oprema za spremljanje parametrov ob izdelavi, za biofarmacevtske raziskave, preizkušanje stabilnosti zdravil in fizikalno-kemijskih lastnosti, sistemi za analitsko podporo razvojnih dejavnosti, oprema za bioanalitiko in druga oprema, ki je standard za razvoj in dokazovanje kakovosti, varnosti in učinkovitosti zdravil. V novem poslopju deluje tudi Sektor za registracijo zdravil, ki vodi registracijske postopke in pridobiva dovoljenja za promet z zdravili na številnih Lekovih trgih. Vrednost gradnje in dodatne opreme novega RC je bila 2,9 milijarde SIT, skupaj z opremo v laboratorijih pa 4 milijarde SIT in pol.

Lek s postavitvijo novega RC udejanja strategijo postopnega prehoda v družbo z večjo stopnjo inovativnosti. Sredstva, ki so namenjena razvojno-raziskovalnim dejavnostim, znašajo približno 12 % prodajne vrednosti in temeljijo na lastnem razvoju kakovostnih in dostopnih zdravil in drugih izdelkov po najsodobnejših doktrinah zdravljenja. V novem RC bo Lek razvijal nove in izboljšane farmacevtske oblike zdravil in okrepil raziskovalno dejavnost na področju farmacevtskih naprednih dostavnih sistemov zdravil (načrtovana in učinkovita dostava zdravilnih učinkovin na želeno mesto delovanja v človeškem organizmu s čim manjšimi stranskimi učinki). Lek z izdelavo novih, sodobnejših oblik zdravil, ki so prijaznejša za bolnika, ves čas izpolnjuje svoje poslanstvo, tj. skrb za zdravje in boljšo kakovost življenja.

Leta 2001 je Lek v različnih fazah razvijal več kot 20 farmacevtskih izdelkov, kar je bila tudi glavna dejavnost enote Razvoj in raziskave. Dve tretjini jih spadata na tri najpomembnejša Lekova terapevtska področja (antibiotiki, zdravila za srce in ožilje ter prebavila in presnovo). Zdravila so namenjena Lekovim tradicionalnim trgom srednje in vzhodne Evrope ter trgom ZDA in Evropske unije.

V novem RC je zaposlenih 226 ljudi z višjo in visoko strokovno izobrazbo. 10 % zaposlenih ima najvišji naziv doktorja znanosti s področja medicine, farmacije, kemije in biotehnologije. Tako Lek z odprtjem novega RC nudi še večje možnosti za tesno sodelovanje svojih raziskovalnih dejavnosti z raziskovalno dejavnostjo slovenskih znanstvenih ustanov in fakultet. V vedno večjem obsegu pa sodeluje tudi s številnimi raziskovalnimi organizacijami v tujini in tako zagotavlja izmenjavo znanja na najbolj aktualnih področjih znanosti, predvsem na področju farmacije, medicine, kemije in biologije.

Lek v zadnjih letih intenzivno internacionalizira svoje poslovne usmeritve. Z združitvijo raziskovalnih in razvojnih dejavnosti pod streho novega RC ter z vedno tesnejšim sodelovanjem s številnimi raziskovalnimi ustanovami doma in v tujini pa internacionalizira tudi svoje raziskovalne dejavnosti.